Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan päämies: Perspektiivittömiä hallintopiirejä ei ole olemassa

S. Katanandov ja L. Kosjuk neuvottelemassa piirin vaikuttajain kanssa

S. Katanandov ja L. Kosjuk neuvottelemassa piirin vaikuttajain kanssa

Karjalan johtaja Sergei Katanandov vieraili 11. maaliskuuta aluetasavallan pohjoisimmassa + louhen hallintopiirissä, jossa on nykyisin poikkeuksellisen paljon ongelmia. Työmatkansa päätavoitteena oli löytää keinot tilanteen muuttamiseksi paremmaksi lyhyessä ajassa. "Hallintopiirin kaikki yritykset toimivat vuonna 1997, mutta oli ollut niin sanottua sosiaalista kaaosta, - tasavallan päämies totesi. - Eläkkeitä, tukia, palkkoja ei oltu maksettu ajoissa. Nyt tilanne on päinvastainen: valtio pitää kiinni sitoumuksistaan täydellisesti, ihmiset elävät rauhassa, mutta yritykset seisovat". Sosiaalisiin maksuihin ja tukiin käytetään vuosittain noin 80 miljoonaa ruplaa. Se on hiukan vähemmän kuin hallintopiirin vuosibudjetin vero- ynnä muut tulot. Todettakoon, että valtio sijoittaa hallintopiirin tarpeisiin vielä enemmän, sillä valtio rahoittaa erilaisia hankkeita Louhen piirissä.

Karjalan päämies vastaamassa Louhen taajaman asukkaiden kysymyksiin

Karjalan päämies vastaamassa Louhen taajaman asukkaiden kysymyksiin

Tasavallan päämies tutustui Louhen taajaman uuteen vedenottokeskukseen. Se oli käynnistetty muutama viikko sitten. Se tuli maksamaan yli 70 miljoonaa rupla. Suurin osa sijoituksista hankkeeseen oli saatu aluetasavallan budjetista. Taajaman asukkaille pumpattiin aikaisemmin vettä järvestä, jonka rantamilla on lukuisia talousrakennuksia, mutta nyt sitä saadaan Kierettijärvestä. Tätä varten rakennettiin pumppuasema ja 8 kilometriä vesijohtoa. Aluetasavallan päämies tutustui taajaman terveyskeskukseen. Sen kunnostamiseen oli käytetty Karjalan tasavallan budjetista 27 miljoonaa ruplaa. Vielä 5 miljoonaa ruplaa tasavallan määrärahoista käytettiin kojeiden hankkimiseen. Valtakunnallisen "Terveys" -hankkeen puitteissa saatiin 7 ambulanssia ja ostettiin lisää lääkintäkojeita, mm. röntgenlaite ja laitteita sydänfilmien ottoon.

Kysymys Karjalan johtajalle

Kysymys Karjalan johtajalle

Hallintopiiriin rakennettiin moderni muuntamo teholtaan 250 megawattia. Tämän hankkeen arvo on 2 miljardia ruplaa. Ne saatiin valtion omistamalta sähkönjakeluyritykseltä. Tavoitteena on taata sähkön normaali virtaaminen Kuolan atomivoimalalta kuluttajille Venäjän keskiosissa. Muuntamon käynnistäminen antaisi mahdollisuuden hyödyntää Louhen hallintopiirissä 100 megawattia energiaa uusien suuryritysten käynnistämiseen.

Tutustuttuaan muuntamoon totesi Sergei Katanandov, että yksikkö on todella mahtava. Luoteisten voimansiirtolinjojen pääinsinööri Viktor Fjodorov ilmoitti, että tällaisia muuntamoita rakennetaan vielä 3 - karhumäkeen, Suojärvelle ja Petroskoihin. Hän kertoi, että edustamansa yritys aikoo uusia sähköverkoston Valamolla.

Karjala johtaja tutustumassa paikallisen leipomoon

Karjala johtaja tutustumassa paikallisen leipomoon

Louhen piirissä toimivat ongelmitta budjettirahoitteisen laitokset. Sosiaalilaitoksetkaan eivät kompastele rahan puutteeseen. On olemassa potentiaalia tuotannon tehostamiseksi, mutta paikalliset yritykset pysähtyvät tuon tuostakin. Syy siihen? Neuvotteluissa paikallisten johtajain kanssa ja paikallisten asukkaiden Louhen kulttuuritalontiloissa pidetyssä tapaamisessa yritettiin saada vastauksia tähän kysymykseen.

Louhen hallintopiiri sijaitsee napapiirin tuntumassa ja paikalliset tuotteet eivät kestä hintakilpailua markkinoilla. Kaikkea ei voida kuitenkaan selittää sään oikuilla. Miksi asuin- ja kunnallistalous on vaikeuksissa? Jouduttiin lähettämään tänne tasavallan hallituksen toimeksiannosta spesialisteja Petroskoista, jotta talvikauden lämmitystehtävät täytettäisiin. Pohjolassa maksetaan erilaisia lisiä, joten lämmöstä, sähköstä ja juomavedestä peritään melko suuria maksuja. Piirin asukkaista vain 5 % saa tukia ja korvauksia kunnallisten palvelujen maksamiseen. Karjalan tasavallan muissa osissa tällaisten tukitoimintapiiriin kuuluvia on jopa 30 - 40 %.

Karjalan johtaja terveyskeskuksessa

Karjalan johtaja terveyskeskuksessa

Piirissä on jäljellä vain muutama yritys, mutta eipä kuulu ehdotuksia uusien tuotantojen perustamiseksi… Louhen hallintopiiri on tasavallan ainoa, jolla ei ole yhtäkään investointihanketta suunnitteilla…

"Näyttää siltä, että esi-isämme ja isämme olivat osanneet kaataa puuta, jalostaa rakennuskiviä, kalastaa, sienestää ja marjastaa, mutta me pystymme vain hoitamaan terveyttä, opettamaan kouluissa ja antamaan sosiaalista apua, - Sergei Katanandov sanoi neuvottelussa. - Ihmeitäkö odotatte? Trendiä pitäisi muuttaa. Tasavallan hallitukselle ja hallintopiirin johtajalle annan kuukausi aikaa tilanteen erittelemiseen ja piisin kansantalouden kehitysvaihtoehtojen laatimiseen".

Tasavallan johtaja luovuttamassa sotaveteraaneille Voiton 65 –vuosipäivän juhlamitaleita

Tasavallan johtaja luovuttamassa sotaveteraaneille Voiton 65 –vuosipäivän juhlamitaleita

Tasavallan johtaja puhui mittavista hankkeista tavatessaan paikallisen koulun opiskelijoita. Hän korosti, että piirissä on paljon hyödyllisiä kaivannaisia ja luonnonrikkauksia, bioresursseja; piiri on läpikulkualuetta ja sen kautta toimitetaan valtavia määriä sähköä. Shtokmanovin kaasukentän hyödyntäminen saattaa tuoda piiriin paljon uusia työpaikkoja. Myös Murmanskin sataman ja Vienanmeren satamien kehittäminen sekä rautatiekuljetusten lisääminen tuo työtä. Ei ole syytä paniikkiin, mutta aloitteitakin on tehtävä aktiivisesti.

Tasavallan johtajan seurueeseen kuuluivat työmatkansa aikana Karjalan tasavallan hallituksen vt. apulaispääministeri, päämiehen administraation johtaja Ljudmila Kosjuk, federaalinen päätarkastaja Karjalan aluetasavallassa Aleksandr Hynninen, muutamat hallituksen ministerit. Tasavallan päämies luovutti tapaamistilaisuudessa Suuren isänmaallisen sodan veteraaneille Voiton 65 -vuosipäivän juhlamitalit.

Tekninen tuki
Luotu 12 maaliskuuta 2010. Toimitettu 15 maaliskuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018