Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Moskovan ja koko Venäjän Patriarkka Kirill tapasi Karjalan tasavallan yhteiskuntapiirien edustajia

Patriarkka Kirill

Patriarkka Kirill

Karjalan tasavaltaan vierailulle saapunut Moskovan ja koko Venäjän Patriarkka Kirill tapasi Karjalan tasavallan yhteiskuntapiirien edustajia 3. kesäkuuta. Musiikkiteatterin suojissa oli valtiovaltaelinten, kansalais- ja nuoriso- sekä korkeakouluopiskelijain järjestöjen edustajia, ylipappeja ja pappeja, seurakuntien jäseniä. Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov oli läsnä tilaisuudessa.

Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja sanoi puhuessaan aluetaavallan asukkaille:

- Pidän suuressa arvossa tällaisia tapaamisia - minä kerron kokemuksestani vilpittömästi, mutta kuuntelean samalla ihmisiäkin. Tällaisella vuoropuheulla on merkityksensä. Minä saan kuulla erilaisissa tilaisuuksissa kysymyksiä ja tämä auttaa ihmisten mielialojen ymmärtämisessä. Kysymykset koskettelevat nykyihmisten ja uskonnon suhteita, joten tämä toimintani Partiarkkana on työlästä.

Patriarkka Kirill ja Petroskoin valtionyliopiston johtajia

Patriarkka Kirill ja Petroskoin valtionyliopiston johtajia

Puhuja kosketteli aikamme tärkeimpiä kysymyksiä. Hän puhui yksinkertaisin sanakääntein mutkikkaista asioista, ihmiselämän tarkoituksesta, hengellisestä viisaudesta ja nykyisestä nettiyhteiskunnasta, uskonnon ja ideologian erilaisuudesta, kulttuurista; hän korosti: "Jumalan ihmisille lausumat sanat ymmärretään kaikissa ikäluokissa, kaikissa kansakunnissa, kaikkien kansojen keskuudessa". Patriarkan sanoman mukaan kaikki ihmiset elävät järjestelmän sisällä, järjestelmän, jota nimitetään elämäksi. Mutta harva pystyy tarkastamaan elämäänsä ulkoapäin ja muuttamaan jotain elämässään. Moni ei sellaissen edes pysty. Mutta "ihminen kehittyy oikeaan suuntaan juuri silloin, kun säännöstelemme käyttäytymistämme ja ajatuksiamme, silloin kun katselemme ja tarkkaillemme itseämme toisen ihmisen silmin. Uskontoa pidetäänkin keinona rikkoa järjestelmän rajat ja tarkkailla elämänmenoa ulkoa".

Patriarkka Kirill tapasi Karjalan tasavallan yhteiskuntapiirien edustajia

Patriarkka Kirill tapasi Karjalan tasavallan yhteiskuntapiirien edustajia

Patriarkka korosti, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja että jokainen kulkee omaa polkuaan. Mutta ihmisellä pitää olla strateginen päämäärä. "Kun me toimimme Jumalan asettaman päämäärämme saavuttamisen hyväksi me järjestymme oikeaan tasapainoiseen elämään, me kaikki toimimme yhdessä päämäärän saavuttamiseksi.. Päämääränämme on maailman muuttaminen nykyistä paremmaksi... Me työskentelemme, opiskelemme, huolehdimme läheisistämme, sukulaisista, omaisista, ympäristöstä - ja kakki tämä toimintamme palvelee päämäärän saavuttamisen tehtävää", - Patriarkka tähdensi.

Hän sanoi haaveilevansa siitä, että "vieraita malleja apinoiva nuorisomme pystyy kuitenkin valitsemaan oikeat käytäytymismallit. Vaikka on nuorisonkin joukossa paljon henkisesti ja hengellisestikin vahvoja yksilöitä ja heissä on tulevaisuutemme".

Patriarkka Kirill vastasi muutamaan kysymykseen. Ne liittyivt uskonnonopetukseen yleissivistävissä kouluissa (uskontojen kulttuurit ja siviilietiikka), kirkon rooliin nuorison moralikasvatukessa, nuorten ammattivalintaongelmaan, uskonnollisen (kirkollisen) kulttuurin eroavuuksiin siviilikulttuurista. Patriarkka vastasi mm.näin: "Mikä tahansa pakko-opetus ei tule kysymykseenkään. Koululauisten tulisi valita vapaaehtoisesti uskonnollisaiheiset aineet. Kaikki pakosta tyrkytettävä tieto aiheuttaa ihmisissä pelkkää vihaa. "Ortodoksisen kulttuurin perusteet" on kuiten se aine koulussa, jota ilman on ongelmallista ymmärtää, käsittää Venäjän historiallista prosessia".

Petroskoin valtionyliopiston presidentti Viktor Vasiljev ja Petroskoin valtionyliopiston rehtori Anatoli Voronin luovuttivat tilaisuuden päätteeksi Patriarkka Kirille diplomin todistukseksi siitä, että hän on nyt yliopiston kunniatohtori. Patriarkka Kirill on muuten professori. Hän toimi Pietarin hengellisessä akatemiassa rehtorina. Hän on useamman yliopiston kunniatohtori. Patriarkka totesi vastaanottaessaan diplomia, että hän pitää arvossa etenkin akateemisia palkintoja.

Karjalan yhteiskuntapiirien edustajat osoittivat kauan suosiota Patriarkka Kirilille. "Mitä kylmempi ilmasto, sitä tulisemmat sydämet", -Patriarkka huomautti siihen.

Tekninen tuki
Luotu 4 kesäkuuta 2010. Toimitettu 4 kesäkuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018