Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan käyntikortti

Karjalan tasavalta 90 vuotta

Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov tutustui Kotiseudun museon uusittuihin osastoihin, jotka avataan yleisölle aluetasavalan 90 tasavuotispäivänä - 8. kesäkuuta. Hänen seurassaan oilvat senaattori Ralif Safin, tasavallan päämiehen adminitraation johtaja, Karjalan tasavallan hallituksen vt. apulaispääministeri Ljudmila Kosjuk, Petroskoin kaupunginjohtaja Nikolai Levin, Karjalan tasavallan kulttuuriministeri Galina Brun. Mukana oli museon tilojen saneeraukseen osallistuneita sekä toimittajia...

Museossa kävi Sergei Katanandovin seurassa Ralif Safin

Museossa kävi Sergei Katanandovin seurassa Ralif Safin

Karjalan tasavallan Kotiseutumuseossa ei ollut 30 vuoteen pysyvää laajaa osastoa, joka kertoisi seutumme historiasta, kulttuurista ja tällä elävien kansojen perinteistä. Karjalan tasavallan Kotiseutumuseo perustettiin 140 vuotta sitten. Se on Venäjän luoteisalueen vanhimpia. Museon kokoelmissa on paljon arvokkaita esineitä: tuohikirje, johon karjaiset sijoittivat vetoomuksen Novgorodin ruhtinaalle, kartta, jossa mainitaan ja kuvataan ensimmäistä kertaa Karjala, on muskoviittiä ja kiilleliusketta, jota esiinty vai meillä ja Intiassa. Mutta kaikkia esineitä ei oltu voitu asettaa näytteille - museon tiloina oli vain muutama huone.

Karjalan viranomaiset luovuttivat taannoin museon käyttöön muutaman rakennuksen Pyöreällä aukiolla. Saatiin myös varoja rakennusten rekonstruiomiseen. Nyt on tilaa esitellä museon aarteita!

Tasavallan johtajaa tervehti museon ovella Pietari Suuri

Tasavallan johtajaa tervehti museon ovella Pietari Suuri

Museon johtaja Mihail Goldenberg toimi oppaanna. Hän totesi, että museosta on tulossa Karjalan tasavalan käyntikortti.

Kalliokaiverrusosastossa

Kalliokaiverrusosastossa

"On tärkeää luoda uusia brändejä, tasavallan johtaja korosti. - Olen aina puhunut, ettei riitä luse "metsien ja tuhansien järvien Karjala". On puhuttava nykyaikaisten ihmisten seudusta, jolla kehitetään ja hyödynnetään ajanmukaisia teknologioita. Emme pysty kuitenkaan rakentamaan uutta Karjalan tasavaltaa, jos emme muista historiaamme, pohjoista kulttuuriamme, alueen perinteitä ja erikoisuuksia, joiden ylläpitämiseen olivat esi-isämme vaikuttaneet".

Sergei Katanandov kertoi itsekin kalliopiirroksista, Venäjän ensimmäisitä kullan löydöista Segezhan tuntumassa, malmista, jonkä löytäminen oli antanut sysäyksen Aleksanterin tehtaan ja Petroskoin kehittämiselle.

Ensimmäisiä ostoksia museon myymälässä

Ensimmäisiä ostoksia museon myymälässä

Sähköiset viestimet antavat museossa kävijälle mahdollisuuden tutustua yksityiskohteisemmin museon kokoelmin. Lähes joka salissa on laitteita, joiden avulla ruudulle ilmestyy tarvittavaa tietoa. Museon tiloissa toimivat lisäksi kahvila ja muistoesinemymälä, josta tasavallan päämies hankkikin t-paitoja kaiopiirroksia jäljittelevine kuvioineen.

Sergei Katanandov kertoi toimittajille (he kyselivät vaikutelmista) tutustumiskäynnin päätteeksi, että "yritän nyt viime aikoina olla antamatta arvioita. Yleisö päättäkkon itse, onnistuttiinko uusien tilojen varustamisessa. Mutta selvää on, että tällaisia hankkeita tarvitaan kaikien hyödyksi. Tasavallan asukkaita ja turisteja käy varmasti tutustumassa museoon".

Tekninen tuki
Luotu 7 kesäkuuta 2010. Toimitettu 7 kesäkuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018