Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan päämies Andrei Nelidov tutustui Kostamuksen tuotantolaitoksiin

AEK –yrityksen työosastossa

AEK –yrityksen työosastossa

Karjalan tasavallan päämies Andrei Nelidov työskenteli syyskuun 11. päivänä Kostamuksessa. Täällä pidettiin tasavallan neuvoston istunto, jossa pohdittiin Karjalan aluetasavallan neljän pohjoispiirin - Kostamuksen, Belomorskin, Kalevalan ja Louhen hallintopiirien - kehittämisen näköaloja.

Ennen neuvoston istunnon alkamista kävi tasavallan päämies Kostamuksen kaupunginhallituksessa osallistuen siellä pidettyyn työneuvotteluun ja tutustui kaupungin muutamiin tuotantolaitoksiin. Hän vieraili Karjalan masuunipelletti Oy:ssä, AEK -yrityksessä, SvedWood Karelia Oy:n osastoissa. Hän keskusteli yritysten johtajain kanssa mm. tulevasta yhteistyöstä ja uusien sijoitusten hankkimisesta.

Sahan valvomossa

Sahan valvomossa

Kostamuksen kaupunkipiirin alueella asuu 4,4% Karjalan tasavallan väestöstä. Täällä tuotetaan 35% koko tasavallan valmisteista ja palveluista. Kriisi-ilmiöt koskettelivat tätäkin seutua kipeästi, muitta toipumisen merkkejä näkyy Kostamuksessa selvemmin. Tuotantolaitokset ja pienyritykset ovat vähitellen pääsemässä kriisiä edeltäneen kauden tasolle. Niinpä tämän vuoden 7 kuukauden työtulokset ovat määriltään 98,6% vuoden 2008 tasosta ja ylittävät 2,2 kertaa kriisivuoden 2009 tulokset.

Avolouhos

Avolouhos

Tutustuminen Kostamuksen teollisuuteen aloitettiin tietenkin malmirikastamon osastoista. Tasavallan suurimpiin kuuluva veronmaksaja ja Kostamuksen suurin tuotantolaitos on käytännöllisesti katsoen saavuttanut vuoden takaisen tehon. Täällä toteutetaan modernisoimishanketta ja lisätään sen myötä työntuottavuutta. Tuotteiden omakustannushintaa samalla supistetaan.

Neuvottelu malmirikastamon tiloissa

Neuvottelu malmirikastamon tiloissa

Andrei Nelidov ja Karjalan masuunipelletti Oy:n pääjohtaja Maksim Vorobjev käsittelivät nelikantasopimuksen (tasavallan hallitus, kombinaatti, Severstalj-resurs -korporaatio, johon kombinaatti kuuluu, ja Kostamuksen kaupunkipiiri) toteuttamisen kulkua.

Sopimuksen puitteissa saadaan kaupungin käyttöön määrärahoja Petroskoista, jos kombinaatti maksaa ylimääräisiä (suunnitteen ylittäviä) veroja Karjalan tasavallan budjettiin. Kombinaatti lupautuikin maksamaan mahdollisuuksiensa mukaan ylimääräisiä veroja hyvistä tuloistaan, säilyttämään työpaikkoja, maksamaan palkat ajoissa, jatkamaan sosiaaliohjelmien rahoittamista sekä kaupungin lämmittämistä. Kuumaa vettä saadaan kaupunkilaisten käyttöön myös kombinaatin myötävaikutuksella. Karjalan hallitus puolestaan tukee kombinaattia kaupunkia mahdollisuuksiensa mukaan. Nelikansasopimuksen toteuttamisen tuloksena käynnistettiin viime vuoden heinäkuussa Kostamuksessa uimahallin toiminta. Andrei Nelidov vieraili uimahallissa. Hänen sanomansa mukaan tällaisia uimahalleja pitäisi rakennuttaa aluetasavallan muihinkin kaupunkeihin. Seuraaviksi hankkeiksi yhteistoimintasopimuksen puitteissa nousevat rakennustonttien rajaaminen uutta asuntotuotantoa varten ja valaistun ampumahiihtokeskuksen rakentaminen. Tasavallan päämies tutustui myös paikalliseen lentokenttään.

Karjalan ilmareittikarttaa tutkimassa

Karjalan ilmareittikarttaa tutkimassa

Sen kiitorataa tulisi jatkaa ja vahvistaa. Lentokenttä palvelee nykyisin vain Severstalin tarpeita. Täällä liikennöi pienkokoisia AN-2 - ja AN-28 - matkustajakoneita. Rekonstruoimistöiden jälkeen kentälle saavat laskeutua suuremmatkin koneet. Lentoasemasta saattaa tulla kansainvälinen ja tänne saapunee turisteja Pohjois-Euroopan maista ja muistakin valtioista. Andrei Nelidov käsitteli kaupunginisäntien, kombinaatin ja Severstalin johtajain kanssa uusien ilmareittien avaamista Kostamuksen kautta Severstalin myötävaikutuksella. Näin voitaisiin tehdä lentovuoroja Petroskoin kautta Moskovaan, Pietariin, Helsinkiin. Se antaisi uuden sysäyksen matkailulle ja nopeuttaisi myös liiketoimintaa.

Sähköjohtosarjoja autoja varten kootaan täällä

Sähköjohtosarjoja autoja varten kootaan täällä

Keskustelua työosastossa

Keskustelua työosastossa

Karjalan hallitus ja AEK -yritys ovat ylläpitäneet asiallisia työsuhteita. Yritys tuottaa sähköjohtosarjoja Volvon ja Scanian tilauksesta. Kostamuksen laitoksessa on yli 800 työntekijää, enimmäkseen naisia. Kriisin puhjettua tilaussalkku laihtui. Yritysjohdon ja tasavallan hallituksen yhteisin ponnistuksin tilanne osattiin rahoittaa. Nyt osastot toimivat tehokkaasti, palkkarästejä ei ole, verot maksetaan ajoissa. Yrityksen työntekijän keskivertokuukausipalkka on 16 tuhatta ruplaa. Tehdas on palkkaamassa lisää työläisiä. Ongelmana on se. että lähikylien asukkaat eivät viihdy paikallisissa reittibusseissa. Se vie lisäksi melko paljon aikaa. Tasavallan johtaja lupasi Karjalan hallituksen tukea hankkeelle, joka tavoittelisi AEG -yrityksen työsuhdeasuntojen rakennuttamista Kostamukseen. Hän tutustui yrityksen työosastoihin ja valmisteisiin, keskusteli työläisten kanssa.

Andrei Nelidov arvioimassa tuotteiden laatua

Andrei Nelidov arvioimassa tuotteiden laatua

Karjalaisvalmisteista lautaa

Karjalaisvalmisteista lautaa

Karjalan päämies kävi vielä yhdessä Kostamuksen yrityksessä -SvedWood Kareliassa. Se on ruotsalaisen IKEA:n tytäryhtiö. Elokuussa 2006 täällä käynnistettiin sahalaitos ja vuoden kuluttua - liimattavien huonekalupuolivalmisteiden osasto. Kolmantena hankkeena olisi huonekalujen tuotanto paikallisesta raaka-aineesta. Liiketoimintasuunnitelman mukaan uudessa tuotantolaitoksessa työskentelisi 650 henkilöä. Mukaan on laskettu metsän saannissa Kalevalan hallintopiirissä mahdollisesti työskentelevät.

At the SwedWood Karelia enterprise

At the SwedWood Karelia enterprise

Tutustuttuaan yksityiskohtaisesti sosiaalis-taloudelliseen tilaan Kostamuksessa sanoi Andrei Nelidov mm. seuraavaa:

Kostamuksen uimahalli on lasten ahkerassa käytössä

Kostamuksen uimahalli on lasten ahkerassa käytössä

- Ei ole sattumanvarausta se, että tasavallan neuvoston investointi-istunto pidetään juuri Kostamuksessa. Kostamus on mallikelpoinen paikka. Täällä yritetään toimia ympäristöystävällisesti, täällä hyödynnetään ajanmukaisia teknologioita. Kaupungin tulevaisuutta luodaan jättiläiskombinaatin ohella kehittämällä muutakin tuotantoa. Täällä on siis muitakin keskisuuria ja piensijoittajia ulkomailtakin. Kaikki yritykset tuottavat voittoja. Jos Karjalan tasavalassa olisi enemmän tällaisia kaupunkipiirejä, niin elämäkin kohentuisi nopeammin. Kaikki riippuu ihmisistä, paljon - omistajista, heidän omastatunnostaan, suhtautumisestaan paikkalisiin ihmisiin ja synnyinseutuunsa. Täällä kartutettua kokemusta tulisi yleistää levittä kautta Karjalan, jotta hyvin toimivia kaupunkeja olisi nykyistä enemmän.

Yhdessä Karjalan tasavallan päämiehen kanssa Kostamuksessa vierailivat valtakunnan duuman jäsen Valentina Pivnenko ja federaalinen päätarkastaja Karjalan tasavallassa Aleksandr Hynninen. Työmatkaan osallistui myös Karjalan tasavallan hallituksen ministereitä.

Tekninen tuki
Luotu 13 syyskuuta 2010. Toimitettu 14 syyskuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018