Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan päämies: "Pelkkä eloonjääminen ei riitä, tarvitaan kehitystä"

Keskustelua ”Jänispelto” Oy:n johtaja A. Uljanovan kanssa talousyksikköön tutustumisen puitteissa

Keskustelua ”Jänispelto” Oy:n johtaja A. Uljanovan kanssa talousyksikköön tutustumisen puitteissa

Karjalan päämies Andrei Nelidov oli 15. lokakuuta vierailulla Kontupohjan hallintopiirissä. Hän tutustui niiden paikallisten tuotantolaitosten toimintaan, joiden veroista täyttyy sekä hallintopiirin budjetti, että Karjalan tasavallankin valtionkassa.

Tasavallan johtaja kävi Jänispellon karjatalouskompleksissa, Kontupohjan viljatuotekombinaatilla, Berjozovkan/Koivukylän rakenteilla olevassa sikalakompleksissa, Porfirit -kaivosyrityksessä, Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatin omistamalla tiilitehtaalla ja tietenkin Venäjän ja Euroopankin suurimpiin kuuluvan Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatin osastoissa.

”Jänispelto” Oy:ssä

”Jänispelto” Oy:ssä

Tasavallan johtaja tutustui sekä rytmillisesti toimiviin laitoksiin, että sellaisiinkin, jotka kamppailevat ongelmiensa voittamiseksi. Jänispellon karjatilalle hankittiin taannoin uutta koneistoa ja maatalouskalustoa, mutta paikallinen kattilahuone ei ole vieläkään kytketty maakaasuverkkoon. Viljatuotekombinaatti toimii rytmillisesti, muttei saa olennaisia tuloja. Berjozovkan suursikalassa on ajanmukaista kalustoa, mutta suhdanteiden heiketessä markkinoilla kaipaa valtiontukiaisia. Porfirit -yritys on kestänyt onnistuneesti kriisin iskut, mutta valmisteiden toimittaminen tilaajille käy ylivoimaiseksi rautatiekuljetusten tariffien kasvaessa nopeasti. Tämän lisäksi erikoisvalmisteisia rahtivaunuja ei ole riittävästi. Paikallinen tiilitehdas tuottaa laadukkaita rakennusaineita italialaisella kalustolla, mutta tuotteilla ei ole ostajia riittävästi: varastossa on 1,5 vuodessa tuotettuja tiiliä odottamassa parempia aikoja.

Uusi ”Tambov-susi” –maataloustraktori Jänispellon taloudessa

Uusi ”Tambov-susi” –maataloustraktori Jänispellon taloudessa

"Jokaisessa yrityksessä kuulimme tutustumisemme aikana avainsanaa "auttakaa", – Karjalan päämies totesi vierailunsa päätteeksi. – Mutta ennen kun valtio ryhtyy aputoimiin on saatava selville, miten tuo tuki vaikuttaa vastaisuudessa. On aivan turhaa "levittää ohuena kerroksena" tukiaisia Karjalan budjetista määrärahoina niin, että kaikille yksityisille yritykselle jäisi jotain. Yritysten johtajat eivät muuten ole tulleet tapaamiseen kävellen: jokaisella on käytössä kalliskin ajoneuvo. Se ei olisi apua, vaan valtionvarojen tuhlaamista. Annoin tehtävän käsitellä uudelleen kaikki yritysten niin sanotut "tukiohjelmat". Meidän tulee tietää, mitkä laitokset elpyvät (joilla on hyviä kehityksensä näköaloja) ja mitkä haluaisivat "pysyä pinnalla eli kamppailevat eloonjäämisestään" valtion tuella. Tässä viimeksi mainitussa tapauksessa kyse ei ole liiketoiminnasta, vaan sosiaalituesta. Bisnekselle ei sosiaalitukea saa antaa, tukea tarvitsevat vähävaraiset ihmiset, invalidit, eläkeläiset ja ikäihmiset, muttei liikemiehet. Kehittyville yrityksille voidaan antaa tuke ja pönkittää niitä tulisi ehkä nykyistä tuntuvammin. Muussa tapauksessa apua on annettava lamautetuissa laitoksissa työskenteleville ihmisille. Mihin heidät voitaisiin siirrättää uudelleenkoulutuksen jälkeen? Mistä uudet työpaikat? Millaista sosiaalitukea he kaipaavat? Se olisi halvempaa ja tehokkaampaa, kuin satsata budjettivaroja yritykseen, josta ei tule koskaan kannattava. Bisneksen on osattava tuottaa voittoa, on pystyttävä tulemaan vauraaksi ja on maksettava veroja. Valtion tehtävänä on käyttää verotuloja eläkkeiden ja kansalaisille menevien sosiaalivarojen kartuttamiseen, eikä liikemiesten tukemiseen".

Viljatuotekombinaatin tiloissa

Viljatuotekombinaatin tiloissa

A.Nelidov ilmoitti samalla, että Karjalassa on kehittyviä yrityksiä enemmän, kuin paikallaan polkevia. "Emme puhu mistään kriisistä", – tasavallan johtaja korosti.

Kompleksin rakennustyömaalla Berjozovkassa

Kompleksin rakennustyömaalla Berjozovkassa

A.Nelidov katsoo, että laman ohittamisen jälkeen yritykset joutuvat pakostakin luopumaan lyhyessä ajassa aktiivoista, jotka eivät ole yrityksen erikoisalaa. "Yksikään yritys ei pysty tukemaan sille "vierasta" laitosta ja tuottamaan täten itselleen ylimääräisiä kuluja. Kumpikin tuotantolaitos saattaa pysähtyä. Olemme parhaillaan tiilitehtaalla, jonka omistaa sellu- ja paperikombinaatti, joka ei nyt tarvitse sitä ollenkaan. Tilanne on vain kehittynyt tällaiseksi aikoinaan tilanteen pakosta, – A.Nelidov sanoi. – Kombinaatti osoitti tiilitehtaalle aineellista tukea, rakennusaineita oli tuotettu yllin kyllin, mutta valmisteita ei osattu realisoida ja tiilitehdas seisoo. Onko ollut hyötyä tällaisesta avusta? Tarvitaan tehokasta omistajaa. alansa hyvää tuntijaa, jotta tuotettaisiin kilpailukykyisiä valmisteita markkinoille. Juuri tällaisille omistajille on myönnettävä eri keinoin valtion tukea".

Yritysjohtajat kertoivat tasavallan johtajalle lukuisista ongelmistaan ja vaikeuksistaan. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että tilanne Kontupohjan hallintopiirissä on tyydyttävä. "Kostamuksessa on teollisuus kehittymässä mallikkaasti ja Kostamuksen kaupunkipiirin jälkeen toiseksi paras piiri Karjalan tasavalassa on nimenomaan Kontupohjan hallintopiiri, joka sekin on kehittyneimpiä. Täällä on teollisuutta, täällä ei ole huutavia sosiaaliongelmia, – A.Nelidov tähdensi. – Kontupohja on Petroskoin jälkeen Karjalan toiseksi kaunein kaupunki. Täällä toimii laajasi kuulu tehokas sellu- ja paperikombinaatti. Paikalliset itsehallintoelimet ja kombinaatin johtajat haluavat parantaa tilannetta määrätietoisesti. Piirissä toimivien parhaiden yritysten valmisteet ja tuotteet kestävät laadultaan kansainvälisen vertailun. Nämä yritykset eivät kamppaile eloonjäämisestään, vaan kehittyvät alinomaa".

Tekninen tuki
Luotu 18 lokakuuta 2010. Toimitettu 19 lokakuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018