Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Andrei Nelidovin ensimmäiset 100 päivää

Tasavallan päämiehen vala

Tasavallan päämiehen vala

Andrei Nelidov astui Karjalan päämiehen virkaan 100 päivää sitten. Eräänlainen merkkipaalu on 28. lokakuuta. Itse tasavallan johtajan mielestä tämä on vasta toiminnan starttia ja päätavoitteena on ainakin säilyttää tilanne vakaana. Sata päivää on tietenkin lyhyt aikaväli, mutta kuluneiden kuukausien aikana on silti jo päästy uuden tiimin ponnistuksin melko hyviin aikaansaannoksiin.

A.Nelidov, I.Klebanov, A.Pereplesnin

A.Nelidov, I.Klebanov, A.Pereplesnin

Budjetin vaje on supistunut, mikä on tässä vaiheessa tärkeintä. Kolmessa kuukaudessa se väheni 7 kertaa ollen kesällä 3,3 miljardia ruplaa (nyt – 400 miljoonaa). Aluetasavalan johdolla on selkeä käsitys siitä, millaisin keinoin ratkaistaan tämäkin ongelma. Karjalan halitus on vatma siitä, että valtion kaikki, ja ennen muuta sosiaalivelvollisuudet, täytetään tänä vuonna.

"Start" -lastenleiriin tutustumita

"Start" -lastenleiriin tutustumita

Tasavallan omaisuutta ei myyty budjettivajeen kuolettamiseksi, vaikka tällaisia sunnitelmia oli ollut aluetasavallan entisellä hallituksella. Uudet johtajat katsoivat, että myyntihinta ei ole tällä hetkellä korkea, joten taloudellisesti se olisi epäkannattava teko. On päätetty olla huutokaupaamatta sosiaalisesti tärkeiden yritysten valtiolle kuuluvia osakkeita. Nyt valtio pystyy valvomaan tällaisten yritysten ratkaisujen sosiaalisia seurauksia.

"Giperborea" -nuorisofoorumissa

"Giperborea" -nuorisofoorumissa

Budjettivajetta supistettiin saamalla finanssitukea federaaliselta keskukselta, lisäämällä tehoa toiminassa veronmaksajien parissa ja löytämällä sisäisiä reserveja. Andrei Nelidovin johtama hallitus on löytänyt keinot säästää ensi uonna puolimiljardia ruplaa ulkoisen velan maksamisessa. Karjalan tasavallan velka käsitti kesällä 2010 yli 7 miljardia ruplaa – noin puolet budjetin tuloista. Aluetasavallan entinen johto oli ottanut pankkilainoja velan maksamiseen ja vuosikorko lainoilla oli mekoinen – 14-16 prosenttia. Uusi hallitus pystyi neuvottelemaan uusista lainoista, joiden vuosikorko on 7,8%. Näin säästetään yksistään ulkopuolisen valan maksamisessa 500 miljoonaa ruplaa.

Metsäpalojen tarkkailua

Metsäpalojen tarkkailua

Sisäisten reservien hyödyntämisestä kertovat virkakunnan supistamistoimetkin. Sadassa päivässä on virkailijain määrä supistunut 10% ja Karjalan tasavallan päämiehen administraatio (virkakunta) – 20%. Andrei Nelidovin aloitteesta mitätöitiin aluetasavallan hallituksen pääministerin virka ja suljettiin Karjalan tasavallan virallinen edustusto Pietarissa. Hallituksen virka-autokanta supistui 30%.

Karjalan päämies Andrei Nelidov ja arkkipiispa Manuil Aleksanteri Nevskin tuomiokirkossa

Karjalan päämies Andrei Nelidov ja arkkipiispa Manuil Aleksanteri Nevskin tuomiokirkossa

Andrei Nelidovin aloitteesta tehtiin muutos lakiin, jonka mukaan oli aikaisemmin maksettu niin sanottua erorahaa virkansa päämiehen vaihdoksen vuoksi menettäneille viranhaltijoille, joiden ryhmään kuuluvat tasavallan päämies, hänen sijaisensa, hallituksen jäsenet, muut korkeassa asemassa olevat virkailijat. "Kun lämmittäjä ottaa lopputilin hän ei saa 10 kuukausipalkkaa erorahana, mutta me saamme. Se ei ole oikeudenmukaista", – Andrei Nelidon korosti esitellessään lakiasäätävän kokouksen jäsenille luonnosta uudeksi laiksi.

A.Nelidov keskustelemassa G. Taratorkinin kanssa

A.Nelidov keskustelemassa G. Taratorkinin kanssa

Andrei Nelidov osaa ottaa kannettavakseen vastuuta. Hän ilmoittii heti virkaansa astumisen jälkeen, ettei jätä rauhaan sellaisia liikemiehiä, jotka peittelevät tulojaan eivätkä maksa veroja lain mukaan. "Karjala ei ole mikään banaanitasavalta, sen asukkaat eivät ole akukantaisia ihmisiä, jotka olevat valmiit työskentelemään ruoan edestä", – on A. Nelidovin periaate. Valtion tukea ja kannatusta saavatkin vain ne sijoittajat ja yritykset, jotka kuulevat tasavallan päämiehen viestin ja muistavat sosiaaliset velvoitteensa. Yrityksen on maksettava verot siellä, missä se toimii. Mainittujen lausahdusten jäkeen saatiin tasavallan budjettiin 1,5 kertaa enemmän tuloja, kuin edellisvuoden vastaavaana aikana.

A.Nelidov neuvottelemassa Suomen ulkomaankauppaministeirn kanssa

A.Nelidov neuvottelemassa Suomen ulkomaankauppaministeirn kanssa

Karjalan päämies oli ottanut tiukan asenteen myös Sortavalan kaupunginjohtajan suhteen. Lämmityskauden alkaessa oli puhjennut kaupungissä kunnallistalouskriisi. Kaupunginhallituksen virkailijoille oli annettu jo kesällä varoituksia valvontaelinten toimesta, mutta kattilahuoneita ei oltu saatu ajoissa kuntoon. Sortavalassa oli syksyllä käytössä vai yksi kattilahuone 13:sta. Polttoainetta ei ollut talven varalle varastoissa lähes ollenkaan. Sortavalan kaupunginjohtaja erotettiin virastaan ja juttu on syyteharkinnassa. Sortavalan kaupungin lämmitysohgelmien ratkaiseminen uskottiin Andrei Nelidovin ensimmäiselle sisjaiselle Juri Kantsherille. Hän oli koordinoinut kaikkien tarvittavien laitosten ja virastojen toimia ja työskenteli Sortavalassa kunnes kaikki kattilahuoneet käynnistettiin.

Onegan taraktoritehtan entiselle alueelle rakennetaan uusi kaupunkipiiri

Onegan taraktoritehtan entiselle alueelle rakennetaan uusi kaupunkipiiri

Laatokan pohjoisrannikon kunnallisongelmien ratkaisemiseksi ollaan siitrymässä uudenkaiseen toimintakaavaan asuin- ja kunnallistaloudessa. On perustettu valtionyritys hankimaan polttoainetta ja huolehtimaan energiamaksujen saamisesta ajoissa. Poltoöljyä ja kivihiiltä saadaan ilman välittäjiä ja kulut ovat transparentteja. Tällaista menettelyä ollaan yleistämässä. Tasavallan muissakin hallintopiireissä siirrytään siihen tulevaisuudessa.

Andrei Nelidov puhui johtajan crodostaan jo kuukausia sitten: "Ei poliittisia pelejä, ei neuvotteluja kulisseissa, ei sukukuntien suosimista. Virkailijan arvovalta riippuu hänen toimintansa tehosta ja rehellisyydestään. Viranhaltija joko täyttää tunnollisesti velvollisuuksiaan tai muuttaa toiseen regiooniin asumaan. Korruptioon syyllistyneet saadaan selville ja tuomitaan - tästä on sovittu lainsuojeluelinten kanssa".

Tekninen tuki
Luotu 28 lokakuuta 2010. Toimitettu 28 lokakuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018