Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan päämies vierailee Suomessa

Mirja Rislakki ja Aleksandr Hudilainen

Mirja Rislakki ja Aleksandr Hudilainen

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen vierailee1Suomessa 14. - 15. helmikuuta. Tänään käytiin neuvotteluja Suomen elinkeinoministeriön valtiosihteeri Mirja Rislakin kanssa. Neuvotteluihin osallistuivat Venäjän kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin ja Karjalan tasavallan apulaispäämies- aluetasavallan talouskehitysministeri Valemtin Tshmilj.

Todettakoon, että Suomen elinkeinoministeriö koordinoi valtion hankkeita lähialueyhteistyön sektorissa.

Marja Rislakki

Marja Rislakki

Mirja Rislakki totesi neuvotteluissa, että Aleksandr Hudilainen oli Karjalan tasavaltaa johtaessaan jo vieraillut muutaman kerran Suomessa.

- Suomen ja Venäjän yhteistyö on meille tärkeää. Tietenkin yhteiset hankkeet lähinaapurin - Karjalan tasavallan kanssa kiinnostavat, - rouva valtiosihteeri totesi. Mirja Rislakki lisäsi, että hän sai uuden tehtävänsä hiljattain, joten tämä on ensimmäinen tapaaminen Venäjän edustajain kanssa.

M.Rislakki (vasemmalla) ja tulkki

M.Rislakki (vasemmalla)  ja tulkki

Aleksandr Hudilainen aloitti neuvottelunsa Mirja Rislakin kanssa suomeksi. Karjalan tasavallan ja Suomen yhteistoiminta on kehittynyt monien vuosien kuluessa eri aloilla, todettiin neuvotteluissa. Uusia sysäyksiä antaa kanssakäymiselle Venäjän ja Suomen hallitusten viime vuonna vahvistama uusi yhteistyösopimus, joka korvasi vuonne 1992 solmitus asiakirjan. Venäjän ja EU:n Euregio "Karelian" alkuhankeohjelma toteutetaan Suomen osallistuessa siihen. Koko hankeohjelman arvo käsittänee 46 miljoonaa euroa.

Venäjän liittyminen Maailman kauppajärjestöön luo uusia mahdollisuuksia sijoitusten ja uusien teknologioiden saamiseen. Karjalan tasavallan hallitus aikoo harjoittaa uutta investointipolitiikkaa houkutellakseen aluetasavaltaa kotimaisia, ulkomaisia, mm. suomalaisia, sijoituksia.

Venäjän edustajia

Venäjän edustajia

Karjalan tasavallan päämies ilmoitti, että viime kuukausina on lisääntynyt suomalaisten yritysten tekemisien investointiehdotusten määrä. Tähän vaikutti ilmeisesti sekin, että Karjalan tasavallan mahdollisuuksia oli esitelty Helsingissä syyskuussa 2012 ja aluetasavallan pk-yrityksiä oli esitelty Suomen pääkaupungissa lokakuussa 2012. Karjalan tasavallassa vieraili marraskuussa ryhmä suomalaisia yrittäjiä.

V.Shlajmin ja A.Hudilainen

V.Shlajmin ja A.Hudilainen

Aleksandr Hudilainen kertoi Karjalan tasavallan hallituksen vuoropuhelusta suurten suomalaisyritysten kanssa. Tämänkin vierailun aikana tavataan niiden yritysten johtajia, joita kiinnostaa yhteistyö aluetasavallan kanssa. Neuvotteluja jatketaan uusista hankkeista puunjalostuksessa ja kaivosteollisuudessa, tienrakennussektorissa, matkailussa ja koneenrakennuksessa. Suunnitelmissa on neuvotella Pöyryn, Stora Enson, Lemminkäisen, Metson, Outokummun johtohenkilöiden kanssa.

Karjalan tasavallan päämies totesi kommentoidessaan tappamista:

Suomen elinkeinoministeriön rakennus

Suomen elinkeinoministeriön rakennus

- Vierailtuamme aikaisemmin Suomessa lupasimme, että investointi-ilmapiiriä parannetaan Karjalan tasavallassa. Suomen kokemusta voidaan hyödyntää tuloksellisesti Karjalan tasavallassa - meillä on mm. sama ilmasto. Suomalaiset kehittyivät hyödyntämällä taitavasti metsävarojaan. Kerroimme neuvotteluissa, että aluetasavallan parlamentissa vahvistettiin toisessa käsittelyssä luonnon laiksi, joka tervehdyttää investointitoiminnan ilmapiirin. Maaliskuussa on määrä hyväksyä tämä laki. Näin taataan helpotuksia sijoittajille tietyin ehdoin. Kerroimme rajanylityspaikkojen kunnostamisesta ja uusien teiden rakentamisesta rajan tuntumaan Venäjän presidentin ja hallituksen pääministerin toimeksi annosta. Bioenergetiikkaa kehitetään suomalaisten asiantuntijain myötävaikutuksella. Tämä kaikki toivottavasti huomioidaan Suomen hallituspiireissä.

Aleksandr Hudilainen korosti uudemman kerran, että Karjalan aluetasavalta on kiinnostunut yhteistyösuhteiden kehittämisestä ja aikoo noudattaa järkkymättä politiikkaansa, joka tavoittelee rakentavahenkisen vuoropuhelun jatkamista suomalaisten kanssa Suomen yritysten ja suomalaisten spesialistien saamiseksi Karjalan tasavallan alueella toteutettaviin yhteisiin hankkeisiin kummankin osapuolen hyödyksi.

Tekninen tuki
Luotu 14 helmikuuta 2013. Toimitettu 14 helmikuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018