Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen neuvotteli suomalsisyritysten johtajain kanssa

Neuvoteltuaan Suomen hallituksen pääministerin ja Suomen elinkeinoministeriön valtiosihteerin kansa tapasi Aleksandr Hudilainen Helsingissä yritysmaailman edustajia..

Valeri Shljamin ja Aleksandr Hudilainen neuvotteluissa suomalaisyrittäjäin kanssa

Valeri Shljamin ja Aleksandr Hudilainen neuvotteluissa suomalaisyrittäjäin kanssa

Asiallisiin neuvotteluihin osallistuivat Venäjän kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin ja Karjalan tasavallan apulaispäämies - aluetasavallan talouskehitysministeri Valentin Tshmilj.

Aleksandr Hudilainen neuvotteli perjantaina JPD Capital -yrityksen presidentti Rainer Häggblomin kanssa Venäjän kaupallisen edustuston tiloissa.

JPD Capital -yritys investoi metsäteollisuuteen. Se on yksityisyritys. Sen asiantuntijat ovat toimineet Suomen ja Euroopan muutamien muiden maiden sellu- ja paperiteollisuushankkeiden parissa jo 20 vuotta.

Neuvotteluissa käsiteltiin yrityksen asiantuntijain mahdollista osallistumista tilintarkastuksiin Pitkärannan sellutehtaalla ja Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatilla. Tämän toiminnan päätavoitteena olisi uusien sijoittajain houkutteleminen näiden tuotantolaitosten kehittämishankkeisiin.

Tasavallan johtohenkilöt tapasivat tämän jälkeen suomalaisia neuvonantajia, jotka toimivat Pietarin hallituksen tilauksesta. Tapahtumaan osallistui Suomen 10 yrityksen presidenttejä, varapresidenttejä ja toimitusjohtajia.

JPD Capital –yrityksen johtajia

JPD Capital –yrityksen johtajia

Neuvonantajain ryhmä Pietarin hallituksen alaisuudessa toimii vuodesta 1997. Siihen kuuluu Venäjällä toimivien suomalaisyritysten johtohenkilöitä. Heidän toimesta yritetään luoda Venäjälle parempi sijoitustoimintaa jouduttava ilmapiiri.

Suomalaiset esittelivät tapaamistilaisuudessa edustamiensa yritysten mahdollisuuksia. Aleksandr Hudilainen selosti puolestaan Karjalan tasavallan hallituksen uutta talouspolitiikkaa, joka tavoittelee sijoitushankkeiden nopeampaa toteuttamista mm. tekemällä paikallinen lainsäädäntö ajanmukaisemmaksi. Hän pyysi suomalaisia yrityksiä sijoittamaan Karjalan tasavallan kansantalouteen.

Karjalan aluetasavallan talouskehitysministeri Valentin Tshmilj ilmoitti, että Karjalan tasavallan lakiasäätävä kokous hyväksyi toisessa käsittelyssä luonnoksen uudeksi laiksi, joka on määrä hyväksyä tänä keväänä. Uusi laki poistaisi hallinnollisia esteitä sijoitustoiminnan alalta ja jouduttaisi investointihankkeiden toteuttamista.

Suomalaiset yritysmaailman edustajat suhtautuivat ymmärtämyksellä Karjalan tasavallan hallituksen ponnistuksiin aluetasavallan kansantalouden kehittämiseksi. Todettiin, että Venäjän hallintoalueilla ei ole vastaavia lakeja, jotka tulisivat sijoitustoimintaa näin konkreettisesti.

Valeri Shlajmin kommentoi neuvotteluja:

- Tasavallan päämies kävi neuvotteluja Suomen liikemaailman niiden edustajain kanssa, jotka kuuluvat neuvonantajain ryhmään Pietarin hallituksen alaisuudessa. Siihen kuuluu myös pk-yritysten edustajia. Tapaaminen oli antoisa. Neuvonantajain ryhmään kuuluvien yritysten sijoitukset Venäjän talouteen käsittivät viime vuosina lähes 8 miljardia ruplaa. Ensimmäistä kertaa pidettiin välittömät neuvottelut aluetasavallan päämiehen ja mainittuun ryhmään kuuluvien Suomen yritysmaailman edustajain kesken. Tapaamisessa käsiteltiin aloitetta tarjota suursijoittajille selkeät aluetasavallan kehityssuunnitelmat vuoteen 2030 ja suunnitteilla olevat hankkeet metsä- ja kaivosteollisuudessa, matkailussa.

- Osapuolet kävivät konkreettisen mielipiteiden vaihdon. Tasavallan johtaja selosti kantaansa kysymyksessä, joka koskettelee Karjalan aluetasavallan ja Suomen välistä yhteistyötä ja kertoi neuvotteluistaan Suomen hallituksen pääministerin kanssa. Jokainen neuvotteluihin osallistunut suomalainen yrittäjä toi ilmi kantansa. Osapuolet haluaisivat selvästikin jatkaa mielipiteiden vaihtoa tärkeistä yhteistoimintakysymyksistä vastaisuudessakin. On tärkeää, että Karjalan tasavallan kehityshankkeen kiinnostavat suomalaisia suuryrittäjiä, - Valeri Shlajmin totesi.

Karjalan tasavallan päämiehen työvierailu jatkuu Suomessa.

Tekninen tuki
Luotu 14 helmikuuta 2013. Toimitettu 15 helmikuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018