Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’Suomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Aleksandr Hudilainen ja Vladimir Semenov puhuivat Liittoneuvoston istunnossa

Karjalan tasavallan esittelyä Liittoneuvostossa

Karjalan tasavallan esittelyä Liittoneuvostossa

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen ja Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen puhemies Vladimir Semenov puhuivat 27. huhtikuuta Liittoneuvostossa Karjalan tasavallan Venäjän parlamentin ylähuoneessa järjestettyjen esittelypäivien puitteissa.

Aluetasavallan päämies selosti Karjalan tasavallan talouden ja sosiaalialan kehityssuunnitelmien toteuttamisen kulkua. Hän totesi, että Karjalan tasavallan päivät Liittoneuvostossa on tapahtuma, jolla on suuri merkitys, sillä näin saadaan kansanedustajain huomiota keskittymään mm. aluetasavallankin ja sen asukkaiden huoliin.

Tasavallan päämies selosti yksityiskohtaisesti Karjalan tasavallan suurimpia ongelmia. Hän puhui väestön muuttamisesta työn perässä Venäjän muille alueille, yhden suuren työnantajan varassa elävien taajamien elämästä, infrastruktuurin riittämättömästä kehitystasosta. Puhuja teki konkreettisia ehdotuksia ja aloitteita, joiden tukeminen valtakunnan tasolla jouduttaisi ongelmien poistamista.

Karjalan tasavallan edustajia Liittoneuvoston istunossa

Karjalan tasavallan edustajia Liittoneuvoston istunossa

Aleksandr Hudilaisen sanoman mukaan on tasavallassa muutettu lainsäädäntöä niin, että voimassa olevat normit houkuttelisivat sijoittajia aluetasavaltaan. Paikallinen lainsäädäntökokous vahvisti taannoin lain investointitoiminnan tukemisesta valtion keinoin. Näin taataan sijoittajain oikeuksien ja etujen suojeleminen. On laadittu luonnos Karjalan tasavallan laiksi "Karjalan tasavallan investointirahaston luomisesta". Sen hyväksyminen jouduttaa valtakunnan budjettivarojen myöntämistä suurten sijoitushankkeiden kanssarahoittamiseen.

Karjalan tasavallan ilmoittaman mukaan nykyisin tarvitaan mittavia sijoituksia yhden tuotantolaitoksen turvin toimeen tulevien taajamien kansantalouden rakenteen muuttamiseksi. Paikallisen budjetit eivät pysty varojen puutteen vuoksi ratkaisemaan kaikkia ongelmia. Siksi tarvitaan Venäjän sellaisten lakien säätämistä, jotka kannattaisivat valtakunnan määrärahojen sijoittamista konkreettisiin tavoiteohjelmiin. Niiden puitteissa voitaisiin rahoittaa suunnittelutyötä, rakentaa infrastruktuuria valtion varoin teollisuusalueille, tukea kansantalouden joidenkin heikkojen, mutta kunnille ja kaupungeille tärkeiden sektoreiden kehittämistä.

A.Hudilainen puhumassa Liittoneuvostossa

A.Hudilainen puhumassa Liittoneuvostossa

Karjalan tasavallan talouden veturina saattaa olla Puutosin titaani- ja magnetiittimalmien esiintymän hyödyntäminen megahankkeen puitteissa. Arvokkaita malmeja on viimeisimpien geologisten tutkimusten tulosten mukaan Äänien tuntumassa yli 2 miljardia tonnia. Malmirikastamon ja metallurgisten tehtaiden rakentaminen, sepelin tuotannon tehostaminen ja Puutosin metsien hyödyntäminen perustaisivat suuren määrän uusia työpaikkoja. Aleksandr Hudilainen teki ehdotuksen käsitellä mainittua luonnosta megahankkeeksi valtakunnan tasolla ja vahvistaa vastaava Venäjällekin tärkeä tavoiteohjelma.

Aleksandr Hudilainen puhui senaattoreille niistä lainsäädännöllisistä puitteista, jotka jarruttavat aluetasavallan kehitystä. Karjalan tasavallan päivien pitäminen Liittoneuvostossa joudutti näiden ongelmien syvällisempää käsittelyä senaatin alakohtaisissa komiteoissa. Aleksandr Hudilainen puhui mm. luonnoksesta uudeksi "Sisävesistöt" -laiksi. Sen vahvistaminen jouduttaisi kalanviljelyä mm. Karjalan tasavallassa. Myös metsien niin sanottu "kaksoisvuokra" jarruttaa luonnonvarojen hyödyntämistä.

V.Semenov puhumassa Liittoneuvostossa

V.Semenov puhumassa Liittoneuvostossa

Karjalan tasavalta täyttää 7 vuoden kuluttua 100 vuotta. Juhlapäivät viettoja kannattaa maan presidentti. Toimii Venäjän korkeimmalla tasolla perustettu juhlatoimikunta. Suunnitelmia luodaan. Aleksandr Hudilainen ilmaisi varmuutensa siitä, että vuonna 2020 on Karjalan tasavalta sellaisena regioonina, johon nuoret jäävät elämään ja asumaan ja jossa sen asukkaan pystyvät toteuttamaan luovaa ja työpotentiaaliaan.

"Karjalan tasavallalla on mahdollisuus lisätä kehitysvauhtiaan ja toimia tehokkaasti. Olemme varmoja siitä, että suunnitelmiamme tuetaan Venäjän Liittokokouksen Liittoneuvoston taholta", - Aleksandr Hudilanen totesi puheensa lopussa.

Vladimir Semenov kertoi senaattoreille Karjalan tasavallan parlamentin lakialoitteista ja pyysi Liittokokouksen jäseniä tukemaan niitä koko valtakunnan hyödyksi.

Karjalan tasavallan päämies puhumassa Liittoneuvostossa

Karjalan tasavallan päämies puhumassa Liittoneuvostossa

Valentina Matvijenko piti Karjalan tasavallan päämiehen, aluetasavallan hallituksen ja paikallisen parlamentin ponnistuksia aluetasavallan kehitysvauhdin jouduttamiseksi positiivisina.

- Uuden päämiehen astuttua valtaan Karjalan tasavallassa aktivoituivat regioonissa liiketoiminta ja investointityö. Valtakunnan elinten tuella pystyy Karjalan tasavalta toteuttamaan ajoissa paljon ponnistuksia vaativat kehityshankkeet, - V. Matvijenko sanoi.

Hän pitää aluetasavallan hallituksen toimintaa kaasun jakeluverkoston laajentamiseksi aluetasavallassa hyvin tärkeänä. "Aluetasavallan johtajat pääsivät yhteisymmärrykseen Gazpromin hallituksen jäsenten kanssa. Luonnonkaasun hyödyntäminen luo uusia edellytyksiä aluetasavallan kansantalouden kehitykselle. Tarpeen vaatiessa annamme kaikkinaista tukea näille suunnitelmille", - Venäjän Liittokokouksen Liittoneuvoston rouva puhemies sanoi.

Toimittajain tentissä

Toimittajain tentissä

Valentina Matvijenkon sanoman mukaan on minkä tahansa talousohjelman päätarkoituksena paikallisen väestön elintason kasvu. Karjalan tasavallan hallitus saa luottaa siihen, että senaatti kannattaa Karjalan tasavallan 100-vuosipäivän merkeissä toteutettavia hankkeita.

Karjalan tasavallan Liittoneuvostossa pidetyn esittelyn päätyttyä tekivät Aleksandr Hudilainen, Vladimir Semenov, Sergei Katanandov ja Vladimir Fjodorov kasipäiväisen tapahtuman yhteenvetoja. He vastasivat valtakunnallisten medioiden toimittajain tekemiin kysymyksiin. Tasavallan päämies korosti haastatteluissa, että aluetasavallan edustajain mielipiteet herättivät maan Liittokokouksen Liittoneuvoston rouva puhemies Valentina Matvijenkon huomiota.

"Saimme Liittoneuvostossa valtavaa kannatusta, - Aleksandr Hudilainen totesi. - Uskomme, että Liittoneuvosto on vastaisuudessakin Karjalan aluetasavallan liittolaisena seutumme kehityshankkeiden toteuttamiseksi ".

Tekninen tuki
Luotu 27 huhtikuuta 2013. Toimitettu 29 huhtikuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018