Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan aluetasavallan karjalaisten VII kerähmö avattiin Prääsässä

Tasavallan päivän aattona - 7. kesäkuuta avattiin Prääsässä Karjalan tasavallankarjalaisten VII edustajakokous eli kerähmö. Se on tasavallan alkuperäiskansan suurin yhteiskunnallispoliittinen tapahtuma.

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen

Kerähmöön osallistuu 87 edustajaa aluetasavallan kaikista hallintopiireistä ja kaupungeista, kutsuvieraita Tverin hallintoalueelta, Pietarista ja Suomesta. Kokousedustajain joukossa on opettajia, toimittajia, tutkijoita, kirjailijoita ja runoilijoita, koulunjohtajia ja yrittäjiä, kansaedustajia, valtiovaltaelinten ja itsehallintoelinten virkailijoita, karjalaisten kansalaisjärjestöjen jäseniä.

Kokouksessa puhuivat Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen, tasavallan lakiasäätävän kokouksen puhemies Vladimir Semenov, Venäjän valtakunnan duuman jäsen Valentina Pivnenko, federaalinen päätarkastaja Karjalan tasavallassa Aleksandr Hynninen, Prääsän kansallisen hallintopiirin administraation johtaja Konstantin Gusev. Aleksandr Hudilainen piti osan tervehdyspuheestaan suomeksi.

Edustajakokousta johtaa Olga Zharinova

Edustajakokousta johtaa Olga Zharinova

Kerähmö pidetään kerran neljässä vuodessa. Siinä pohditaan karjalaisten perinteellisen kulttuurin ja äidinkielen vaalimista, kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä, kansan sosiaalistaloudellisten ja kansallisten kulttuurioikeuksien suojelemista. Kerähmöjen välisenä aikana korkeinta päätäntävaltaa käyttää Valtuutettujen neuvosto. Karjalaisten Aunuksessa vuonna 2009 pidetyn VI kerähmön valtuutettujen neuvoston toimintaselostuksen piti Olga Zharinova.

Alustajan ilmoittaman mukaan toteutettiin viime neljän vuoden aikana mittavia hankkeita karjalan kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi. VI kerähmön valtuutettujen neuvoston puheenjohtaja mainitsi Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön ja suomalaisen "Juminkeko"-säätiön ponnistuksin toteuttaman hankkeen etnokulttuurikeskuksien perustamiseksi Karjalan aluetasavallan 9 hallintopiiriin.

Karjalaisten kerähmön kokousedustajia

Karjalaisten kerähmön kokousedustajia

Tasavallassa saatiin aikaan lisäpalkkajärjestelmä, joka koskee karjalaa, suomea ja vepsää Karjalan tasavallan kouluissa ja esikoululaitoksissa opettaville. Äidinkieliä lukee nykyisin tasavallassa 6,5 tuhatta lasta - kasvua 300 lasta edellisvuodesta. Karjalaa luetaan 24 koulussa ja 19 esikoululaitoksessa.

Valtiovaltaelinten johtajia kerähmössä

Valtiovaltaelinten johtajia kerähmössä

Edellisen kerähmön valtuutettujen neuvosto kannatti vielä kahta aloitetta: vuosi 2013 julistettiin Karjalan kielen ja kansallisen kulttuurin vuodeksi ja päätettiin juhlia Tasavallan syntymäpäivää hallintopireissä.

Olga Zharinova puhui myös siitä, että karjalaisten lukumäärä on supistumassa luonnollisistakin syistä. Vuonna 2010 toteutettu valtakunnallinen väestönlaskenta kertoo ikävistä trendeistä. On lisättävä ponnistuksia karjalan kulttuurin ja kielen kehittämiseksi aluetasavallassa. Tilanteen parantaminen riippuu sekä valtion toimista, että karjalaisten kasallisten yhdistysten työstä.

Ennen Edustajakokouksen alkamista

Ennen Edustajakokouksen alkamista

Aleksandr Hudilainen sai pitää alustuksen kerähmössä. Hän selosti Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellisen kehityksen suunnitelmia, joiden toteuttamiseksi toimii aluetasavallan hallitus. Niinpä Pohjois-Laatokan rannikkoalueelle rakennetaan maakaasuverkkoa. Venäjän hallitus lisäsi tiestön rakentamishankkeiden rahoitusta valtakunnan budjetista. Aluetasavalassa astui voimaa laki, joka tavoittelee investointi-ilmapiirin olennaista parantamista. Odotetaan uusia sijoittajia mm. maa- ja karjataloussektoriin.

Vladimir Semenov

Vladimir Semenov

Aleksandr Hudilaien puhui Vladimir Putinin allekirjoittamasta ukaasista, jossa luetellaan toimia Karjalan tasavallan vuonna 2020 vietettävän perustamisen 100-vuosijuhlan merkeissä. Tasavallan päämies kehotti kerähmöön saapuneita osallistumaan aktiivisesti merkkipäivän juhlaohjelman luonnoksen laatimiseen. Hankeohjelman toteuttaminen jouduttaa monien alueella olevien ongelmien poistamista. Talouden kehitysvauhdin lisääminen parantaa aluetasavallan potentiaalia, luo uusia työpaikkoja ja olosuhteita kansallisten erikoisuuksien säilyttämiseksi Karjalan tasavallassa.

Karjalaisten kerähmö Prääsässä

Karjalaisten kerähmö Prääsässä

"Olemme ylpeitä siitä, että aluetasavallassamme asuu sovussa 151 kansallisuuden edustajia. Karjalaisen ovat lukumäärältään toisella sijalla venäläisten jälkeen. Vuosi 2013 julistettiin Karjalan tasavallassa karjalan kielen ja kansallisen kulttuurin vuodeksi. Tämä aloite tulee vastakin stimuloimaan ponnistuksia kansallisten perinteiden vaalimiseksi", - Aleksandr Huilainen sanoi.

Pääalustusten jälkeen puhuivat Prääsän monitoimitalon kokoussalin korokkeelta kokousedustajat - Aleksandr Volkov, Anatoli Grigorjev, Vladimir Lukin, Vladimir Ivanov. He puhuivat karjalan kielen vaalimisesta, kehittämisestä, hyödyntämisestä, käytöstä, tutkimisesta ja tekemisestä tunnetuksi.

Kokousedustajia

Kokousedustajia

Karjalan tasavallan karjalaisten VII kerähmössä on määrä vahvistaa päätöslauselma.

Kerähmön yleisistunnon ohella saavat kokousedustajat ja kutsuvieraat tutustua Prääsän hallintopirin uuteen etnokulttuurikeskukseen, "Prääsän kultainen lanka"-näyttelyyn, IV Kansainvälisen suomalaisugrilaisten kansojen "Suguvastavundu"-maalaisfestivaalin tapahtumiin.

Tekninen tuki
Luotu 7 kesäkuuta 2013. Toimitettu 10 kesäkuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018