Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Perheiden ja lasten parissa toimivien spesialistien semnaari pidettiin Petroskoissa kansainvälisen "Luja perhe" -hankkeen puitteissa

Perheiden ja lasten parissa toimivien spesialistien semnaari pidettiin Petroskoissa kansainvälisen "Luja perhe" -hankkeen puitteissa.

Hanketta, jonka täydellinen nimi on "Luja perhe - tieteellisesti perusteltuja perheen parissa suoritettavan työn malleja Suomessa ja Karjalan tasavallassa", toteutetaan EU:n rahoittaman "Carelia" -ohjelman puitteissa vuosina 2013-2014 Suomen alueella Oulussa ja Raahessa sekä Petroskoissa ja Äänisrannan hallintopiirissä Karjalan aluetasavallassa.

Hankkeen päätavoitteena on turvata lapsen oikeus kasvaa omassa perheessään. Samalla tuetaan uudistuksia sosiaalitoiminnassa perheiden parissa Suomessa ja Karjalan tasavallassa. Sovelletaan lasten viihtyvyyden indikaattoreiden hyödyntämistä ottalla huomioon kulttuurin vakutukset, perheperinteet niillä alueilla, joilla ohjelmaa toteutetaan pilottihankkeiden muodossa. Ohjelman puitteissa koulutetaan asiantutijoita ja vaihdetaan kokemusta. Koulutusta toteutetaan viidessä vaiheessa. Peruskurssin aikana selvitetään tekijöitä, jotka vaikuttavat joko myönteisesti tai kielteisesti lapsen hyvinvointiin, ja arvioidaan vallitsevaa tilannetta. Myös laaditaan suunnitelmia konkreettisiin toimiin ryhtymiseksi lapsen kehityksen varmistamiseksi. Ensimmäinen koulutustapahtuma oli huhtikuussa Suomessa.

Seminaariin Petroskoissa osallistui Karjalan tasavallan terveys- ja sosiaaikehitysministeriön virkailijoita: väestön sosiaalituen ja sosiaalipalvelun osaton johtaja Aleksei Zinovjev ja perhepolitiikan ja lasten kontouttavan lomanvieton järjestämisen osaston johtaja Jelena Serba.

Aleksei Zinovjev kertoi toimista Karjalan tasavallassa "tiekartan" toteuttamiseksi väestön sosiaalipalvelun alalla. "Tiekartan" soveltamisen tavoitteena on sosiaalipalvelujen täydellistämiseen vaikuttavan lainsäädännön ajanmukaistaminen, alan aineellisteknisen varustuksen parantaminen, sosiaalilaitosten struktuurin ja niiden henkilökunnan lukumäärän optimointi, alan työntekijäin palkkojen korottaminen, sosiaalipalvelujen ajanmukaisten teknologioiden hyödyntäminen, ei-kaupallisten eli voittoja tavoittelemattomien laitosten saaminen mukaan sosiaalipalvelualalle.

Jelena Serba selosti perheiden ja lasten tilannetta aluetasavallassa. Sanomansa mukaan lapsia on Karjalan tasavallassa 117 tuhatta - 18% koko väestöstä. Vuonna 2012 syntyi 8008 lasta, mikä 3,9% enemmän kuin edellisvuonna 2011. Lapsiperheitä on Karjalan tasavallassa 76554, niistä monilapsiperheet muodostavat 5%, yhden lapsenvanhemman perheitä - 13,5% ja invalidilapsia kasvattavia perheitä on 2,7%. Vaikeissa olosuhteissa olevien lapsiperheiden määrä on supistumassa. Sellaisia oli vuonna 2012 tilastotietojen perusteella 25% kaikista perheistä (vuonna 2011 - 28,6%). Ongelmaperheiden lukumäärä on myös supistumassa kuten vanhemman oikeuden menettäneidenkin.

Suomalaisasiantntijat Matti Vähäkuopus (Olun kaupunki) ja Tiina Ristikari (Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitos) selostivat hyvinvoinnin indikaattoreiden käyttöä vuonna 1987 syntyneitä tutkittaessa.

"Luja perhe" -hankkeen Karjalan tasavallan osapuolen konsultti Galina Grigrjeva selosti seminaarissa aluetasavallan lasten hyvinvointi-indikaattoreiden laatimista. Osapuolet käsittelivät toiminnan aikaansaannosksia hankkeen työryhmän laajennetussa istunnossa, joka pidettiin seminaarin pätyttyä.

Tekninen tuki
Luotu 20 kesäkuuta 2013. Toimitettu 20 kesäkuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018