Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Aleksandr Hudiainen: Karjalan tasavallan ja Leningradin hallintoalueen yhteistyö osoittaa vakuuttavasti yhteishankkeiden toteuttamisen hyödyllisyyttä

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudiainen osallistuu tänään kansainväliseen talousfoorumiin Pietarissa. Foorumi pidetään kesäkuun 20. - 22. päivinä. Aluetasavallan päämies käy Pietarissa neuvotteluja ja osallistuu tärkeisiin tapaamisiin foorumin puitteissa.

Aleksandr Hudilainen ja Aleksandr Drozdenko

Aleksandr Hudilainen ja Aleksandr Drozdenko

Leningradin hallintoalueen hallitustalon suojissa allekirjoitettiin 20. kesäkuuta Sopimus yhteistyöstä kahden hallintoalueen kesken. Asiakirjan vahvistivat allekirjoitksillaan Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudiainen ja Leningradin hallintoalueen kuvernööri Aleksandr Drozdenko.

A.Hudilainen allekirjoittamassa sopimusta

A.Hudilainen allekirjoittamassa sopimusta

– Viime vuosina harjoitettavan yhteistyön vuoksi on Leningradin hallintoalue toisella sijalla Karjalan tasavallan ulkoisessa tavaranvaihdossa. Toimimme yhteisvoimin puutavaran jalostamisessa, maataloudessa, koulutuksessa, kulttuusin alalla ja terveydenhoidossa, – Aleksandr Hudilainen totesi puhuessaan asiakairjan vahvistamisseremoniassa.

Hän korosti, että aluetasavallassa toteutetaan laajaa kasujohtojen verkoston rakentamisohjelmaa.

Aluetasavallan johtaja neuvottelemassa

Aluetasavallan johtaja neuvottelemassa

– Ohjelman toteuttamiseksi Karjalan tasavallassa on käytössä kolmeksi vuodeksi lähes 8 miljardia ruplaa korvamerkittyjä sijoituksia. Suurin osa kaasun jakeluverkoston johdoista jatketaan juuri Leningradin hallintoalueelta. Tänä vuonna alpoitetaan maakaasun toimitukset aluetasavaltaan Lotinapellon piiristä, vuonna 2015 – Priozerskista Soetavalaan. Vielä yksi kaasujohto rakennetaan tasavaltaan Vologdan hallintoalueelta. Laajaa kaasun jakeluverkostoa, joka rakennetiin aikoinaan Leningradin hallintoalueelle, saa hyödyntää myös aluetasavaltamme hyväksi. Yhteistyömme on jo tuonut hyviä aikaansaannoksia ja naapurialueen talouspotentiaalista on hyötyä toiselle lähellä sijaitsevalle hallintoalueelle – tässä tapauksessa Karjalan aluetasavallalle.

Leningradin hallintoalueen kuvernööri Aleksandr Drozdenko totesi, että hallintoalue vahvistaa ensimmäistä kertaa yhteistyösopimuksen, johon liitetään pöytäkirja sen täyttämisestä. Pöytäkirjan puitteissa toteutetaan mittavia hankkeita. Hän mainitsi Pietari - Sortavala -maantien rakentamishankkeen ja yhteistyön metsäteollisuuskompleksin sektorissa.

Kättelyä

Kättelyä

– Uskomme, että Karjalan tasavallan hallitus tukee Leningradin hallintoalueen suuryritksiä, jotka ovat ilmestymässä aluetasavallan metsämarkkinoille, – Aleksandr Drozdenko lisäsi.

Leningradin hallintoalueen ja Karjalan tasavallan välinen ensimmäinen yhteistyösopimus kaupallistaloudellisesta, tieteellisteknisestä ja kulttuurikumppanuudesta vahvistettiin vuonna 2000. Uusi sopimus on voimassa vuosina 2013-2015. Yhteistyötä jaketaan kaupan ja talouden, rakennustomen, rakennustaiteen ja kaupunkien rakentamisen, teiden kunnossapidon ja niiden rakentamisen, liikunnan, urheilun ja matkailun aloilla, kummankin alueen agroteollisessa ja kalanviljelysektoreissa, kansakuntien välisten ja uskonnollisten yhdistysten välisten suhteiden aloilla, terveydenhuollossa ja kansalaisten sosiaaliturvassa, kulttuurin ja väestön työllistämisen aloilla.

Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen johtajain tapaaminen

Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen johtajain tapaaminen

Karjalan tasavalta on solminut yhteistyosuhteita Venäjän federaation 20 regiooniin, Valkovenäjän tasavaltaan, Ukrainan Krimin autonomiseen tasavaltaan ja Odessan hallintoalueeseen.

Karjalan tasavallan ja Leningradin hallintoalueen välinen tavaranvaihdon vuotuinen arvo käsittää noin 4 miljardia ruplaa. Trendina on tämän arvon kasvu.

Pienten alkuperäiskansojen kielten säilyttämiseksi Leningradin alueella levitetään sanoma- ja aikakauslehtiä, joita julkaistaan Karjalan tasavallassa karjalaksi, vepsäksi ja suomeksi. Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen koulutus- ja kulttyuurilaitosten kesken vaihdetaan opetus-, kauno- ja muuta kirjallisuutta etenkin vepsänkielellä.

Karjalan tasavallan kymmenen hallintopiiriä ylläpitävät sopimusten puitteissa suhteita Leningradin alueen kuntapiirien kanssa. Tällaista kanssakäynistä jatketaan vuonna 2013.

Tekninen tuki
Luotu 20 kesäkuuta 2013. Toimitettu 20 kesäkuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018