Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Valtiollisen "Rosastom" -korporaation pääjohtaja Sergei Kirijenko: "Meillä on täydellinen yhteisymmärrys Karjalan tasavallan johtajain kanssa"

Oleg Gromov ja Sergei Kirijenko

Oleg Gromov ja Sergei Kirijenko

Valtiollisen "Rosastom" -korporaation pääjohtaja Sergei Kirijenko saapui Karjalan tasavaltaan 24. kesäkuuta. Hän tutustui aluetasavallan johtavimpiin koneenrakennusalan Petrozavodskmash Oyj:n osastoihin.

Laaduntarkastusta

Laaduntarkastusta

"Rosastom" -korporaation pääjohtajan ottivat Petroskoin tuotantolaitoksessa vastaan Karjalan tasavallan vt. päämies Oleg Gromov ja korporaation osastojen johtajat. Petrozavodkmash Oyj on kuulunut korporaatioon vuodesta 2010. Tuotantolaitoksen toiminnasta kertoi "AEM-teknologiat" Oy:n pääjohtaja Jevgeni Pakermanov.

S.Kirijenko Petrozavodskmash:n uusituissa työosastoissa

S.Kirijenko Petrozavodskmash:n uusituissa työosastoissa

Tutustumiskäynnillä kävi selväksi, että Rosatom on sijoittanut vuodesta 2010 lähtien tuotantolaitoksen kehittämiseen yli 2 miljardia ruplaa. Viime vuosina hankittiin ja asenettiin uusia koneita, laajennettiin tuotevalikoimaa. Tilausten määrä kolminkertaistui. Tulot myös kasvoivat. Perustettiin 200 uutta työpaikkaa. Palkkoja korotetaan alinomaa. Aluetasavallan ja kaupungin budjetteihin maksetaan entistä enemmän veroja. Tehdas täytti aikoinaan pelkästään sellu- ja paperiteollisuuden tilauksia. Nykyisin tuotetaan kalustoa atomivoimaloita varten. Tuotettaviksi otettiin lukitusjärjestelmiä innovatiivisten hankkeiden puitteissa. Tehdas tuottaa säilytyskontteja käytetyn ydinpolttoaineen turvallista käsittelyä varten.

Ajanmukaisia työstökoneita

Ajanmukaisia työstökoneita

Sergei Kirijenko sanoi esittelykierroksen päätyttyä:

- Petrozavodskmash on nykyisin Venäjän ajanmukaisimpia tuotantolaitoksia. Sen henkilökunta hyödyntää uusimpia työstökoneita ja laitteita. Olen tyytyväinen tehtaan investointiohjelman tuloksiin.

Tuotannon kehityssuunnitelmia

Tuotannon kehityssuunnitelmia

Sergei Kirijenkon sanoman mukaan uudistuksia Petroskoissa toteutetaan senkin ansiosta, että Rosatomin ja Karjalan tasavallan hallituksen väliset suhteet ovat luonteeltaan rakentavia.

Lukitusrakennelmat suunniteltiin Petroskoissa

Lukitusrakennelmat suunniteltiin Petroskoissa

- Neuvottelin asioista muutaman kerran aluetasavallan päämies Aleksandr Hudilaisen kanssa. Meillä on täydellinen yhteisymmärrys aluetasavallan johtohenkilöiden kanssa. Olemme Karjalan tasavallan kansantalouteen mittavimpia sijoittajia. Petrozavodskmas:iin sijoitettiin 2 miljardia ruplaa ja vielä yksi miljardi on investointiohjelman puitteissa sijoitettavissa tuotantolaitokseen Petroskoissa. Kehitykseen aluetasavallassa investoidaan määrätietoisesti pitkän aikavälin hankkeiden puitteissa, Rosatom:n pääjohtaja ilmoitti.

Tehtaan valmisteiden malleja

Tehtaan valmisteiden malleja

Sergei Kirijenko neuvotteli esittelykierroksen aikana Oleg Gromovin kanssa hankkeista, jotka ulottuvat atomienergian lisäksi muillekin Karjalan tasavallan tuotantoaloille.

Petrozavodskmash:n edullinen sijainti ja mm. vesireittien käyttömahdollisuus luovat oivia edellytyksiä tuotantolaitoksen Rosatomille valmistettavien tuotteiden valikoiman laajentamiselle. Sergei Kirijenko pitää täysin mahdollisena korporaation joiden tuotantoyksiköiden muuttamista Moskovasta Karjalan tasavaltaan, sillä maan pääkaupungissa tarvitaan huomattavasti enemmän varoja, kuin esimerkiksi Karjalan tasavallassa, mm. koneenrakennusteollisuuden kehittämiseen.

Tekninen tuki
Luotu 24 kesäkuuta 2013. Toimitettu 25 kesäkuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018