Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan tiestöä kehitetään määrätietoisesti

Karjalan tasavallan tiestöä kehitetään määrätietoisesti lähivuosina. Ajatusta korostivat Venäjän federaation kulkulaitosministeri Maksim Sokolov ja Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen, jotka vastasivat journalistien kysymyksiin moottoritie A-121 "Sortavala"-tieosuuden käyttöönottoseremonian päätyttyä Lahdenpohjan hallintopiirissä 1. lokakuuta.

V.Vasjkov, A.Hudilainen ja M.Sokolov

V.Vasjkov, A.Hudilainen ja M.Sokolov

"Sortavala"-moottoritien pituus on 190 kilometriä. Sitä rakennetaan valtakunnallisen maan hallituksen vahvistaman "Venäjän tiestön kehittäminen (2010-2015)" -tavoiteohjelman puitteissa. Entisellä tiellä saattoi järjestää suurella menestyksellä autorallikilpailuja, mutta soratien osuuksilla oli tavallisen autoilijan oltava tarkkana vaarallisten mutkien ja kumpujen vuoksi. Tie kulkee Laatokan pohjoisrannikkoa myötäillen ja yhdistää Pietarin Petroskoihin Priozerskin ja Sortavalan kautta.

10, 5 kilometriä pitkä tieosuus kaartaa Kulikovon, Hiitolan, Asilanin ja Tiurulan. Uusi osuus on vanhan tien osuutta 7 kilometriä lyhyempi. Matka taittuu nopeammin.

Uusi silta Asilanjoen yli

Uusi silta Asilanjoen yli

Pietarilaisen "VAD" Oy:n Karjalan tasavallan yksikön johtaja Ivan Buzun kertoi toimittajille, että valmistelutyö näillä main käynnistettiin vuonna 2012. Tieosuuden rakentaminen kesti hiukan yli vuoden. Tieosuus rakennettiin kallioperäiseen maastoon, joten tarvittiin räjäytystöitä. Kalliomassa kuljetettiin noin 500 tuhatta kuutiometriä. Muuta maa-ainesta siirrettiin yli 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Savisille paikoille rakennettaessa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa aluetasavallassa paaluja. 11-metrisiä paaluja on noin 500 metrin tieosuudella.

Uusi moottoritie kulkee osittain historiallisen Käkisalmi - Kronberg-tien kautta. Aikoinaan XVII vuosisadalla kulki täällä Ruotsin kruunun kauppatie. Rakentajat säilyttivät töiden aikana löytämänsä muinaiset arkkitehtoniset kohteet. Yrityksen miehet kunnostivat valtakunnallisen tien joitakin osuuksia, joita autoilijat käyttävät.

Venäjän federaation kulkulaitosministeri Maksim Sokolov ja Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen ilmoittivat puhuessaan journalisteille, että Venäjän federaation ja Karjalan tasavallan määrärahoja yhdistämällä onnistuttiin toteuttamaan tieosuuden rakennushanke suunniteltua nopeammin.

Vastauksia journalistien kysymyksiin

Vastauksia journalistien kysymyksiin

Tien rakentaminen jouduttaa Lahdenpohjan hallintopiirin ja koko aluetasavallan kansantalouden kehitystä. Sen valmistuttua tehostetaan kansainvälisiä tavarakuljetuksia ja matkustusta rajan yli. Tien rakentaminen tukee uuden kansainvälisen rajanylityspaikan avaamista Syväoroon ja Värtsilän rajanylityspaikan kehitystä. Myös luonnonvarojen hyödyntämistä Laatokan pohjoisrannikolla tehostetaan. Luontomatkailu laajenee näille seuduille.

Seremoniaan osallistuneet ovat sitä mieltä, että Venäjän kolmen subjektin alueen - Pietari, Leningradin hallintoalue ja Karjalan aluetasavalta - kautta kulkevaa uutta moottoritietä tullaan käyttämään huvin intensiivisesti Luoteis-Venäjän liittovaltiopiirissä.

Kaiderakenteita liikenneturvallisuuden varmistamiseksi

Kaiderakenteita liikenneturvallisuuden varmistamiseksi

Venäjän federaation kulkulaitosministeri Maksim Sokolov ilmoitti, että Venäjän määrärahoja tullaan hyödyntämään aluetasavallassa seuraavien tiehankkeiden toteuttamiseksi. Moottoritien osuuksia rakennetaan edelleenkin kohti Sortavalaa ja Prääsää.

- Tämän on mittava hanke - yksi Venäjän mittavimmista. Tänään liikenteelle avatun tieosuuden rakentamiseen sijoitettiin yli 2,6 miljardia ruplaa. Moottoritie vastaa laadultaan Euroopan keskitasoa. Koko hanke on vietävä loppuun vuonna 2018. Tietä kaipaa Karjalan tasavalta, sillä infrastruktuurin kehityshankkeiden toteutuminen lisää aluetasavallan investointihoukuttelevuutta. Olen sitä mieltä, että me onnistumme varojen keskittymisessä ja suoriudumme tehtävästä ajoissa.

Ministeri ilmoitti, että Karjalan aluetasavalta saa apua myös Petroskoin lentoaseman kunnostamisessa. Parhaillaan käsitellään Moskovassa tämän hankkeen sisällyttämistä valtakunnalliseen ohjelmaan, joka tavoittelee paikallisen ilmaliikenteen kehittämistä ja tukemista.

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen ilmoitti, että tänä vuonna pitäisi toteuttaa mainitun lentoaseman kunnostustöiden tarjouskilpailu. Voittaja aloittaa myös kiitoradan kunnostamisen.

- Kun lentokenttä saavuttaa tarvittavan tason kiinnostunevat sijoittajat uusien matkustajaterminaalien rakentamisesta. Karjalan tasavallan geopoliittinen sijainti on ainutlaatuinen. Mehän muodostamme luonnollisen väylän Venäjän, Skandinavian ja muun Euroopan välimaastossa. Lentoasema ja kiitorata tulisi kunnostaa 2-3 vuodessa. Petroskoin lentoasemasta saattaa tulla paikka, jossa käsitellään myös rahtia, - Aleksandr Hudilainen sanoi.

Hän lisäsi, että vuoteen 2015 mennessä tulisi rakentaa 28 kilometriä pitkä tie Syväoron rajanylityspaikalle, josta tulisi vielä yksi ylityspaikka Venäjän ja Suomen rajalla. Karjalan tasavallan hallitus jo lähetti tarvittavat asiakirjat hankkeen sisällyttämiseksi valtakunnalliseen "VF:n valtakunnanraja"-tavoiteohjelmaan.

Tekninen tuki
Luotu 2 lokakuuta 2013. Toimitettu 2 lokakuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018