Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallassa pidettiin maan hallituksen talouskehitys- ja integraatiokomission alaisen monokaupunkien modernisoimisen työryhmän ensimmäinen istunto

Irina Makijeva, Aleksandr Hudilainen ja Rashid Nurgalijev

Irina Makijeva, Aleksandr Hudilainen ja Rashid Nurgalijev

Venäjän hallituksen talouskehitys- ja integraatiokomission alaisen monokaupunkien modernisoimisen työryhmän ensimmäinen istunto pidettiin Karjalan tasavallassa 4. marraskuuta. Sen pitopaikaksi oli valittu aluetasavallan yksi niin kutsutuista monokaupungeista (yhden suuren työnantajan varassa elävän kaupungin) - Kontupohja. Istuntoa johtivat Venäjän Vneshekonombank-pankin varajohtaja, työryhmän johtaja Irina Makijeva ja Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen.

Monokaupunkien modernisoimisen työryhmän istunto Kontupohjassa

Monokaupunkien modernisoimisen työryhmän istunto Kontupohjassa

Venäjän luoteisvyöhykkeen alueella - Karjalan tasavallassa - pidettiin ensimmäistä kertaa näin arvovaltaisen valtuuskunnan istunto. Työryhmään kuuluivat nimittäin Vneshekonombank-pankin, Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön, Venäjän työ- ja sosiaaliturvaministeriön, maan aluekehitysministeriön ja Euroopan kehityspankin korkea-arvoisia edustajia. Työryhmän istuntoon osallistuivat lisäksi Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteerin sijainen Rashid Nurgalijev, aluetasavallan muutamat ministerit, Kontupohjan hallintopiirin johtajat ja paikallisten suurten ja pk-yritysten edustajat.

Monokaupunkien modernisoimisen työryhmän jäseniä

Monokaupunkien modernisoimisen työryhmän jäseniä

Irina Makijevan kertoman mukaan oli työryhmän vierailun päätavoitteena etsiä Kontupohjan kaupunkien ongelmien ratkaisukeinoja.

- Olimme saapuneet tänne nähdäksemme omin silmin tilanteen ja pohtiaksemme mahdollisuuksia kehittää kansantalouden hallintopiirille uusia aloja. Olemme tutustuneet Venäjän 100 kaupungin elämään. Maan hallitus myöntää määrärahoja 50 kaupungin tukemiseen. Tehtävänäme on yrittää perustaa uusia työpaikkoja, jotka eivät olisi sidoksissa monopoliasemassa olevan kaupungissa toimivaan jättiläiseen tuotantolaitokseen; tässä tapauksessa - Kontupohjan sellu- ja paperikombinaattiin, - Irina Makijeva totesi.

Kaupungin ja Kontupohjanhallintopiirin johtajia

Kaupungin ja Kontupohjanhallintopiirin johtajia

Venäjällä lasketaan olevan 342 niin kutsuttua monokaupunkia ja näistä kymmenen sijaitsevat Karjalan tasavallan alueella. Näissä kaupungeissa toimivien suuryritysten, jotka ovat ainoita kaupungin suuria työnantajia, hyvinvointi vaikuttaa ratkaisevasti Karjalan tasavallan elämään.

Kontupohjan johtaja Valeri Anhomov

Kontupohjan johtaja Valeri Anhomov

- Mainitut yritykset tuottavat 80% aluetasavallassa valmistettavista teollisuustuotteista. Monokaupungeissa vallitsevaa tilannetta ei voida korjata hetkessä. Työryhmän jäsenet ovat jo kartuttaneet suurta työkokemusta toimiessaan Venäjän eri alueilla ja he saattavat tehdä konkreettisia ehdotuksia ja aloitteita tilanteen parantamiseksi aluetasavallan kymmenessä kaupungissa, - Karjalan tasavallan päämies sanoi.

Basalttiteknologioitten kehittämiskeskuksen luomishankkeen esittelyä

Basalttiteknologioitten kehittämiskeskuksen luomishankkeen esittelyä

Ennen istunnon alkamista tutustuivat työryhmän jäsenet Kontupohjan hallintopiirin investointikenttiin. He vierailivat mm. Berjozovkan asutuksessa "Kondopoga" Oyj:n entisen tiilitehtaan osastoissa ja "Prominvest" Oy:n teollisuusalueella. "Prominvest" Oy:n tiloihin suunnitellaan basalttiteknologioiden uutta tuotantokeskusta, joka valmistaisi ympäristöystävällistä ja paloturvallista eristysainetta basaltista ja katkeamattomia basalttinauhoja. Tämän Oy:n pääjohtaja Andrei Vytshuzhanin kertoi, että basalttinauhoja käytetään lentokoneiden, laivojen ja junavaunujen tuotannossa. Tästä raaka-aineesta voidaan valmistaa läpimitaltaan ja muodoltaan mitä erilaisimpia putkia ja rakennelmien kannattavia osia, jotka kestävät erinomaisesti lämpötilavaihteluita ja ovat kestäviä aggressiivisissa aineissa. Näitä tuotteitta hyödynnetään asuin- ja kunnallistaloudessa, öljy-, maakaasu-, metallurgisessa teollisuudessa ja voimatalouden sektorissa.

Kutsuvieraat tutustuivat myös Kontupohjan sellu- ja paperikombinaattiin.

Kontupohjan rehutiivistekombinaatin johtaja Sergei Vaalj

Kontupohjan rehutiivistekombinaatin johtaja Sergei Vaalj

Kontupohjan liikemiespiirien edustajia

Kontupohjan liikemiespiirien edustajia

Työryhmän istunnossa käsiteltiin yksityiskohtaisesti Kontupohjan kaupungin kehittämisen mahdollisuuksia. Kaupunginjohtaja Valeri Anhimov esitteli kaupungin modernisoimisen kokonaisvaltaista investointisuunnitelmaa. Sen strategisissa tavoitteissa on kaupungin talouden monipuolistaminen luomalla uusia tuotantoja ja perustamalla liikeyrityksiä, kehittämällä pk-yrittäjyyttä, rekonstruoimalla vesijohtoverkostoa, laajentamalla "Gazprom" Oyj:n "Berjozovka"-kaasun jakelukeskusta. Kaupungin ja Kontupohjan hallintopiirin taloutta voidaan kehittää luomalla maatalousklusteri. "Kontupohjan rehutiivistekombinaatti" Oyj:n johtaja Sergei Vaalin ilmoittaman mukaan suunnitelma sisältää toimia kombinaatin laajentamiseksi, "Sunskaja"-suurkanalan toiminnan elvyttämiseksi ja uuden "Kareljskaja"-suurkanalan rakentamiseksi. Karjalan tasavallan päämies antoi sijaiselleen - aluetasavallan talouskehitysministeri Valentin Tshmilille tehtävän käsitellä yksityiskohtaisemmin "Kehityskorporaation" kanssa klusterin perustamishanketta.

”Kondopoga” Oyj:n varapääjohtaja Viktor Tolstov

”Kondopoga” Oyj:n varapääjohtaja Viktor Tolstov

Kaikki mainitut hankkeet ovat tulevaisuuden suunnitelmia. Nykyisin kaupunginarkielämä riippuu Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatin rytmillisestä toiminnasta. Kombinaatin ensimmäinen varajohtaja Viktor Tolstov ilmoitti puhuessaan työryhmän istunnossa, että kombinaatin osastot toimivat tällä hetkellä aikataulujen puitteissa. Vuoden toisella neljänneksellä tuotettiin 105 tuhatta tonnia sanomalehtipaperia ja kolmannen kvartaalin aikana - jo 163 tuhatta tonnia. Tuotantoa kehitetään ja halutaan säilyttää kaupunkilaisten työpaikat.

Irina Makijeva keskustelemassa ”Kondopoga” Oyj:n paperinvalmistuskoneen käyttäjän kanssa

Irina Makijeva keskustelemassa ”Kondopoga” Oyj:n paperinvalmistuskoneen käyttäjän kanssa

Irina Makijevan sanoman mukaan tulisi kaupungissa kehittää pk-yrityksiä. Juuri keski- ja pienyrittäjät saattavat muodostaa minkä tahansa kaupungin selviytymisen perustan, jos asutuskeskuksen ainoalla suuryrityksellä ilmenee ongelmia.

- Pienet yritykset ovat lähellä tavallisia ihmisiä. Pienyrittäjiä on tuettava joka päivä. Työryhmämme tutustuu vieraillessaan niin kutsutuissa monokaupungeissa mitä erilaisimpiin pienyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, jota Venäjän valtio saattaa tukea aineellisesti määrärahoin, - I. Makijeva totesi.

”Kareia-tour”-yrityksen johtaja Aleksandr Koroljov

”Kareia-tour”-yrityksen johtaja Aleksandr Koroljov

Pk-yrittäjyydestä puhuttiin istunnossa paljon. Mainittiin kehitystä jarruttavat ongelmat. Todettiin, että Kontupohjan yrittäjäin Neuvostossa on vain 25 pk-yrittäjää. mikä on toetenkin vähän. Paikallisen pienyrityksen "Karelia tour" Oy:n johtajan Aleksandr Koroljovin ilmoittaman mukaan yrittäjyyden kehitystä jarruttavat voimassa oleva lainsäädäntö, monopoliasemassa olevien laitosten korkeat tariffit, toimintasuunnitelmien pitkäaikainen käsittely virastoissa, luottolainojen saannin vaikeudet. Työryhmän johtaja lupasi tukea tutustuttuaan mainitun yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan. "Pankkimme käsittelee asiaanne jonotta, ensivuorossa. Toimimme teidän tapauksessanne manuaalisesti, jotta muutkin pienyritykset näkisivät, että ongelmiin, etenkin rahoitusongelmiin ratkaisuja löytyy aina".

Tiilitehtaan työosastossa Berjozovkan asutuksessa

Tiilitehtaan työosastossa Berjozovkan asutuksessa

Istunnossa kosketeltiin Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumista. Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteerin sijaisen Rashid Nurgalijevin ilmoittaman mukaan tulisi nopeasti löytää merkkivuoteen valmistautuessa Karjalan tasavallan kansantalouden kehityksen uusia indikaattoreita. Hän lupasi työryhmän jäsenten tukea Karjalan aluetasavallalle.

- Karjalan tasavalta on minun toinen kotiseutuni, siksi yritän tehdä kaiken voitavani sen hyväksi. Aluetasavalta kaipaa uusia mittavia sijoitushankkeita, jotka toteutuessaan lisäävät Karjalan hyvää mainetta, - Rashid Nurgalijev korosti.

Aleksandr Hudilainen totesi istunnossa, että monet aluetasavallan perustamisen 10-vuosijuhlaan valmistautumisen puitteissa toteutettavat hankkeet parantavat tasavallan asukkaiden elämän laatua.

- Me pystymme parantamaan tilannetta aluetasavallassa. tulevien 5-7 vuoden kuluessa muutu tasavaltamme paremmaksi. Tätä varten on vain ponnisteltava ja työskenneltävä tuloksellisesti.

Monokaupunkien modernisoimisen työryhmän jäsenet tutustuivat tiistaina Nadvoitsan tilanteeseen.

Tekninen tuki
Luotu 5 marraskuuta 2013. Toimitettu 5 marraskuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018