Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Regioonien edustajain Karjalan tasavallassa pidetyssä neuvottelukokouksessa käsiteltiin maan pohjoisalueiden kalatalouskompleksin kehityksen näkymiä

Nikolai Fedorov avaamassa kokousta

Nikolai Fedorov avaamassa kokousta

Venäjän maatalousministeri Nikolai Fedorovin aluetasavaltaan suuntautuneen työvierailun puitteissa käsiteltiin Petroskoissa 7. joulukuuta maan pohjoisalueiden kalatalouskompleksin kehityksen näkymiä. Neuvonpitoon osallistuivat Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen,

N.Fedorov ja A.Hudilainen

N.Fedorov ja A.Hudilainen

Valtakunnan duuman jäsen Valentina Pivnenko, tasavallan lakiasäätävän kokouksen puhemies Vladimir Semenov, Karjalan aluetasavallan, Murmanskin ja Arkangelin hallintoalueiden agroteollisuuskompleksin laitosten johtajia ja kalankasvattajain yhdistysten edustajia.

N.Fedorov puhumassa

N.Fedorov puhumassa

Nikolai Fedorov totesi neuvottelukokouksen avajaisissa, että aluetasavallan kalankasvattajat toimivat tuloksellisesti.

Neuvottelut meneillään

Neuvottelut meneillään

- Karjalan tasavallassa tuotettiin kalanviljelylaitoksissa viime vuonna 17,5 tuhatta tonnia kalaa. Se on 33 % enemmän kuin edellisvuonna 2011 ja käsittää 50 % Venäjän Luoteisessa liittovaltiopiirissä tuotetusta kalasta sekä 10 % koko Venäjällä keinotekoisesti kasvatetusta kalasta, - ministeri ilmoitti.

Nikolai Fedorov korosti, että Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilaisen aktiivisten ponnistusten vuoksi federaation keskus rahoittaa tasavallan agroteollista kompleksia entistä tehokkaammin.

Karjalan tasavallan päämies puhumassa

Karjalan tasavallan päämies puhumassa

- On elemassa sopimus Venäjän hallituksen, maatalousministeriömme ja regioonien hallitusten kesken Venäjän maatalouden kehittämiseksi. Karjalan tasavalta on saanut aikaisemmin valtiontukiaisia näihin tarkoituksiin edellä mainitun sopimuksen puitteissa 67 miljoonaa ruplaa vuosittain, mutta nykyisin se saa vuodessa 190 miljoonaa ruplaa. Tätä trendiä ei saisi muuttaa, - ministeri sanoi.

A.Hudilainen puhumassa

A.Hudilainen puhumassa

Aleksandr Hudilainen totesi puhuessaan tilaisuudessa, että Karjalan tasavallan kalanviljelijät lisäävät tuotantoa. Venäjällä kasvatettavasta kirjolohesta 70 % tuotetaan aluetasavallassa. Kahden viime vuoden aikana toteutettiin muutama mittava hanke sektorin toiminnan vauhdin lisäämiseksi. Niinpä Lahdenpohjan hallintopiiriin rakennettiin "Virta" Oy:n toimesta kalanpoikasten kasvatuslaitos. Sen suunniteltu teho on 12,5 miljoonaa kirjolohen poikasta vuosittain.

Sortavalan hallintopiiriin rakennetaan kalanhautomo, joka tuottanee vuosittain 2,5 miljoonaa kalanpoikasta. Yksikkö on määrä käynnistää vuonna 2014. Karhumäen hallintopiiriin rakennetaan vuosina 2015 - 2016 vielä yksi kalanhautomo. Siinä on määrä tuottaa vuosittain 2,5 miljoonaa siikakalojen poikasta. Hautomoiden tuotteita myydään aluetasavallan ulkopuolellekin.

Hallituksen istuntosalissa

Hallituksen istuntosalissa

- Karjalan tasavallassa kasvatettiin viime vuonna 17,5 tuhatta tonnia kalanpoikasta ja kalaa myyntiin, Tänä vuonna työsuoritus on ilmeisesti 22 tuhatta tonnia. Tavoitesuunnitelmissa on tuottaa kalanviljelylaitoksissa vuosittain 33 - 35 tuhatta tonnia arvokasta kalaa, - Karjalan tasavallan päämies ilmoitti.

Mihail Orlov

Mihail Orlov

Venäjän maatalousministeriön elintarvemarkkinoiden, kalastuksen, elintarvikkeita tuottavan teollisuuden ja jalostusteollisuuden säännöstelyn departementin päällikkö Mihail Orlov piti neuvottelukokouksessa pääalustuksen. Hän totesi, että sektori toimii pääpiirteissään vakaasti: vesistöistä saatujen bioresurssien määrä kasvoi 75 tuhatta tonnia, josta lisäysmäärästä 20 tuhatta tonnia on maan Pohjolassa toimivien kalastajain uutteran toiminnan tulos. Maa tuo nykyisin ulkomailta kalavalmisteita vähemmän ja vie kansainvälisille markkinoille enemmän sektorin tuotteita. Se on myönteinen tulos.

Karjalaiset kalankasvattajat tekemässä aloitteita

Karjalaiset kalankasvattajat tekemässä aloitteita

Mihail Orlov kertoi neuvottelukokoukseen osallistuneille lainsäädännön ajanmukaistamistoimista, joiden tavoitteena on täydellistää niitä lakeja, jotka säätelevät vesistöjen bioresurssien pyydystämistä, kalankäsittelyä, teollista/ammatillista ja harrastuskalastusta.

N.Gusev esittämässä ehdotustaan

N.Gusev esittämässä ehdotustaan

Departementin päällikkö ilmoitti, että Venäjän hallituksen on määrä käsitellä ja hyväksyä valtakunnallisen tavoiteohjelman konseptin luonnos, joka tavoittelisi Venäjän Pohjolan vesistöjen, mm. Karjalan aluetasavallan sisävesistöjenkin, hyödyntämisen tehostamista ja täydellistämistä. Tavoiteohjelman toteuttamisen puitteissa mm. ryhdyttäisiin kasvattamaan aluetasavallassa atlantinlohta. Suunnitelmissa on Uikujoen kalankasvatuslaitoksen (sijaitsee aluetasavallan Belomorskin hallintopiirin Sosnovetsin asutuksessa) rekonstruoiminen.

Grigori Manuilov

Grigori Manuilov

Andrei Aleksejev

Andrei Aleksejev

Sektorin ongelmia käsiteltiin neuvottelukokouksessa asiallisesti. Tilaisuudessa puhuivat Karjalan tasavallan maa-, kala- ja metsästystalousministeri Grigori Manuilov, "Karjalan tasavallan ammattikalastajat"-yhdistyksen johtaja Igor Zubarev, Arkangelin hallintoalueen kalatalousviraston johtaja Aleksei Korotenkov, Murmanskin hallintoalueen kalatalouskompleksin komitean johtaja Andrei Aleksejev, Rosrybhoz-assosiaation (siihen kuuluu valtion omistamia ja osuuskuntien muodossa toimivia kalastusyrityksiä) hallituksen vt. johtaja Viktor Zaraiski, eräät muut kokoukseen osallistuneet. He kertoivat tarpeesta muuttaa sektorin toimintaa säätelevää lainsäädäntöä, puhuivat vaikeuksista, joihin ammattikalastajat törmäävät kalastaessaan rannikkovesillä, vesistöjen bioresurssien pyyntikiintiöistä, kalankasvatuksen ja kalanhautomoiden toiminnan järjestämisen ja ylläpitämisen ongelmista.

Neuvotteluun osallistuneita

Neuvotteluun osallistuneita

Keskustellessaan kokouksen päätyttyä journalistien kanssa sanoi Aleksandr Hudilainen mm. seuraavaa:

Toimittajain seurassa

Toimittajain seurassa

- Olemme aktivoimassa toimiamme kansantalouden monilla aloilla, mm. maataloudessa. Aluetasavallan asukkaille on tuotettava riittävä määrä elintarvikkeita paikan päällä. Se on melkoisia ponnistuksia vaativa strateginen tehtävä. On olemassa konkreettisia ehdotuksia maidon tuotannon lisäämiskesi, karjanhoidon tehostamiseksi, uusien sikaloiden ja siipikarjatilojen rakentamiseksi. Tiedämme, että on myös potentiaalisia sijoittajiakin. Neuvottelimme Venäjän maatalousministerin kanssa siitä, että aluetasavalta otettaisiin mukaan valtakunnallisiin tavoiteohjelmiin, joiden puitteissa saisimme osarahoitusta hankkeillemme. Tämä jouduttaisi epäilemättä kehitysvauhtia. Puhuimme tänään pidetyssä neuvottelukokouksessa kalankasvatuslaitosten toiminnasta aluetasavallassamme. Meillä on mittavia suunnitelmia kalankasvatuksen ja kalan jalostamisen lisäämiseksi tuntuvasti lyhyessä aikavälissä. Me tulemme kehittämään tasavallan maataloutta entistä vauhdikkaammin Venäjän maatalousministeriön tuella.

Tekninen tuki
Luotu 6 joulukuuta 2013. Toimitettu 9 joulukuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018