Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’Suomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Aleksandr Hudilainen: Tulemme kamppailemaan Nadvoitsan tehtaan paremman kohtalon puolesta

Karjalan tasavallan päämies kävi 11. joulukuuta Segezhan hallintopiirin Nadvoitsan taajamassa. Aleksandr Hudilainen tutustui RUSAL-yhtymään kuuluvan taajaman ainoan suuren työnantajan Nadvoitsan alumiinitehtaan osastoihin, keskusteli tuotantolaitoksen työyhteisön edustajien kanssa.

Tehtaan museossa

Tehtaan museossa

Tasavallan päämies selosti työyhteisön edustajille ja paikallisille asukkaille hallituksen toimia Nadvoitsan alumiinitehtaan toiminnan turvaamiseksi.

Tehdaskonttorin suojissa pidettyyn tapaamistilaisuuteen osallistuivat kaikki halukkaat. Keskusteluun osallistui työyhteisön edustajia, paikallisia asukkaita, ammattiliittojärjestön jäseniä, paikallisen neuvoston ja Segezhan hallintopiirin neuvoston (valtuuston) jäseniä, Segezhan kaupungin ja Nadvoitsan taajaman sekä hallintopiirin itsehallintoelinten virkailijoita.

Tilaisuuteen osallistui yhdessä tasavallan päämiehen kanssa Nadvoitsan alumiinitehtaan pääjohtaja Nikolai Gratshjov.

Ennen tilaisuuden alkamista kävi Aleksandr Hudilainen tehtaan nykyisin toimivassa neljännessä osastossa.

Tehdas tuotti tänä vuonna yhdentoista kuukauden aikana 28,4 tuhatta tonnia alumiinia ja metalliseoksia. Se on puolet tuotantolaitoksen edellisvuoden 2012 suoritteesta. Tehtaan kolme osastoa suljettiin, mutta tuotantolaitosta ei oltu suljettu kokonaan. Näin oli käynyt RUSAL:n monille tehtaille. NAT:n neljännessä osastossa on käytössä elektrolyysiyksiköitä, joita hyödynnetään tällä hetkellä yhteensä 45 kappaletta. Nadvoitsan alumiinitehtaan pääjohtaja Nikolai Gratshjov uskoo, että tuotanto jatkuu ainakin tässä osastossa..

Aleksandr Hudilainen sanoi puhuessaan tehtaan työyhteisön edustajille:

- Olen käynyt tuotantolaitoksessa puolentoista vuoden aikana jo neljä kertaa. Tilanne yrityksessä vaatii valtiovallan puuttumista asioiden hoitamiseen. Venäjän hallituksen ja RUSAL:n johtajain kanssa oli sovittu toimista tilanteen parantamiseksi. Vuoden kuluessa keskustelin maan presidentin kanssa kahdesti mm. tilanteesta Nadvoitsassa. Lähipäivinä on määrä pohtia tehtaan kohtaloa maan johtajain kanssa. Vakuutan teille, etten jätä työyhteisöä pulaan, mahdollisuuksia säilyttää edes osittainen tuotanto on olemassa.

A.Hudilainen ja N.Gratshjov (vasemmalla)

A.Hudilainen ja N.Gratshjov (vasemmalla)

Aleksandr Hudilainen totesi, että parhaillaan neuvotellaan RUSAL:n tarpeesta ostaa Ondan vesivoimala, joka tuottaisi tehtaan tarpeisiin halvempaa sähköä. RUSAL:a ei toistaiseksi tyydytä voimalan hinta, jolla sen nykyinen omistaja sähkö- ja lämpöenergian tuottaja TGŃ Oy olisi myynyt sähkölaitoksensa. Asiaa käsiteltiin 27. marraskuuta maan presidentin administraation suojissa ja näyttää siltä, että ongelman ratkaisuun on löytymässä keinoja.

SUAL Oy:n Nadvoitsan filiaalin pääjohtaja Nikolai Gratshjov ilmoitti, että tuotantolaitos saa raaka-ainetta vielä ainakin kuuden kuukauden ajan. Tämä luonee pohjan neuvotteluille tehtaan toiminnan jatkumisesta.

- Yrityksemme, maan hallitus, omistajain ja valtiovaltaelinten välinen kumppanuus luovat toivoa paremmasta. Alumiinifoliota tulisi tuottaa Nadvoitsassa. Vastaava uutta teknologista kalustoa hankitaan. On hankittu kahdella ja puolella miljoonalla dollarilla tuotantoyksikkö, jonka avulla voidaan tuottaa metalliseosta alumiinivanteiden valmistusta varten, - Nikolai Gratshjov sanoi.

Tilaisuudessa puhunut taajaman aktiivisimpiin kansalaisiin kuuluva Denis Vilkov kosketteli irtisanomisia.

Tuotantolaitoksen pääjohtaja ilmoitti, että tämän vuoden syyskuusta lähtien sanottiin irti tähän mennessä alumiinitehtaan 162 työntekijää, heistä 51 sanoutuivat irti omasta tahdostaan eli vapaaehtoisesti. Vielä 100 on sanottava irti tuotannon supistumisen vuoksi. Heille oli tarjottu työtä niissä osasoissa, joista puretaan vanha kalusto, mutta he kaikki kieltäytyivät. Joillekin irtisanotuille tarjosi NAT finanssitukea heidän ottamiensa pankkilainojen maksamiseksi ajoissa.

Tehtaan ammattiliittojärjestön pääluottamusmies Mihail Shestopalov ja Segezhan hallintopiirin ammattiyhdistysten neuvoston puheenjohtaja Rimma Rusakova kiittivät aluetasavallan päämiestä osallistumisestaan toimiin tehtaan pelastamiseksi ja kannattivat Karjalan tasavallan hallituksen sekä RUSAL:n omistajain ja johtajain välisten neuvottelujen jatkamista.

Tasavallan päämies vastasi työyhteisön ja kansalaispiirien edustajien, paikallisten asukkaiden, ammattiliittojärjestön ja valtuustojen jäsenten tekemiin kysymyksiin.

Keskustelutilaisuuteen osallistunut Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen jäsen Andrei Rogaljevitsh teki ehdotuksen täydellistää Segezhan hallintopiirin kokonaisvaltaista kehityssuunnitelmaa. Nadvoitsan monet asukkaat saisivat osallistua vaihtoehtoisesti turpeen käsittelyhankkeeseen, metsä- ja suomarjojen keruuseen ja käsittelyyn, hankkeisiin piirin maa- ja karjatalouden kehittämiseksi. Näitä hankkeita on valtion tuettava määrärahoin.

- Karjalan tasavallassa on vähintään kymmenen yhden suuren työnantajan varassa sinnitteleviä niin kutsuttuja "monokaupunkeja". Jokaisessa kaupungissa ja taajamassa etsitään keinoja talouden monipuolistamiseksi. Näissäkään kaupungeissa ei tuotantoa lopeteta, - Aleksandr Hudilainen kommentoi. - Kamppailemme jokaisen suuren tuotantolaitoksen jatkuvan toiminnan turvaamiseksi. Kaikki ehdotukset otetaan huomioon taannoin tasavallan perustamisen 100-vuotisjuhlan merkeissä muodostetun valtionkomission puitteissa hiljattain perustetun työryhmän tulevassa istunnossa, joka pidetään Rashid Nurgalijevin johdolla.

Toimivia ehdotuksia on tietenkin tuettava. Tasavallan talouskehitysministeriö järjestää tarjouskilpailuja. Vertailun jälkeen parhaat hanke-ehdotukset saavat rahoitusta. Segezhan hallintopiirissä toimii neuvoa-antava keskus pienyrittäjäin kannattamiseksi. Viime aikoina ei toistaiseksi saatu yhtäkään hakemusta piirin yhdeltäkään asukkaalta.

- Kääntykää rohkeasti puoleeni tai talouskehitysministerin puoleen. Paikallisilta valtaelimiltä myös voidaan saada tukea, - Aleksandr Hudilainen sanoi.

Tilaisuudessa käsiteltiin kaasujohdon mahdollista rakentamista Segezhan hallintopiiriin ja luonnonvarojen hyödyntämistä, kulttuurilaitosten rakennusten ja teiden korjaamista, budjettisektorissa työskentelevien palkkojen korotuksia ja taajamassa toimivan kattilahuoneen kunnostamista ja tehostamista.

Aleksandr Hudilainen totesi kauan kestäneen ja emotionaalisen keskustelun lopussa:

- Olen valmis avoimeen mielipiteiden vaihtoon. Kansalaisille on kerrattava totuus. Näin vältytään tilanteen turhalta jännittymiseltä. Nadvoitsassa tuotettava alumiini on nykyisin Venäjän parasta. Näin laadukasta kotimaista alumiinia ei muualta löydy. Tulemme kamppailemaan tehtaan säilyttämisen puolesta. Kuudeksi kuukaudeksi eteenpäin sen toiminta on turvattu. Puolessa vuodessa on tehtävä kaikki mahdollinen selkeiden kehityssuunnitelmien varmistamiseksi RUSAL:n omistajain ja maan hallituksen yhteisin ponnistuksin. Mutta minä yksin en pysty pelastamaan tuotantolaitosta - tarvitaan yhteisiä ponnistuksia. Yhdessä voitamme!

Aleksandr Hudilainen tutustui tilaisuuden päätyttyä tehtaan museoon ja jätti nimikirjoituksensa vieraskirjaan. Hän kävi myös taajaman Kulttuuritalossa. Sen suojissa toimii nykyisin kulttuuri- ja ajanviettokeskus. Sen kunnostamista jatketaan, mutta töitä hidastaa varojen puute.

Aineellisen tuen saamisen tarpeesta puhui tuotantolaitoksen pääkonttorissa pidetyssä tapaamistilaisuudessa tasavallan päämiehelle keskuksen johtaja Ljudmila Olentsova.

Tasavallan päämies antoi tutustuttuaan Kulttuuritaloon Segezhan hallintopiirin johtajille tehtävän laatia konkreettinen jatkotöiden suunnitelma.

- Keväällä on kohteessa käynnistettävä kunnostustöiden seuraava vaihe, - tasavallan päämies sanoi.

Tekninen tuki
Luotu 11 joulukuuta 2013. Toimitettu 12 joulukuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018