Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’Suomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Aleksandr Hudilainen: "Valtioneuvoston istunnossa käsiteltiin yksityiskohtaisesti maan asuin- ja kunnallistalouden ongelmien ratkaisemista"

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen osallistui maanantaina 23. joulukuuta pidettyyn Venäjän federaation Valtioneuvoston ja VF:n presidentin alaisuudessa toimivan Venäjän sosiaalistaloudellisen kehityksen tavoitteiden saavuttamista monitoroivan komission yhteiseen istuntoon, jota johti maan presidentti Vladimir Putin.

Istunnossa käsiteltiin toimia maan sosiaalistaloudellista kehitystä koskevien Venäjän presidentin antamien ukaasien täyttämisen kulkua. Suurinta huomiota kiinnitettiin kolmeen alaan: koulutuksen täydellistämiseen, asuin- ja kunnallistalouden modernisoimiseen ja työntuottavuuden lisäämiseen.

Aleksandr Hudilainen kertoi puhelimitse Moskovasta:

- Istunnossa käytiin yksityiskohtainen ja vakava mielipiteiden vaihto. Annettiin reaalinen arvio tilanteesta maan kansantaloudessa ja sen eri sektoreissa. Maan presidentin ja Valtioneuvoston jäsenten esille tuomat asiat ovat hyvin ajankohtaisia. Venäjän eri hallintoalueiden ja aluetasavaltammekin asukkaat joutuvat kamppailemaan asuin- ja kunnallistalouden ongelmia vastaan. Maassa on vielä paljon ränsistyneitä asuintaloja. Kansalaisten siirrättämiseksi niistä uusiin koteihinsa toteutetaan Karjalankin tasavallassa konkreettista tavoiteohjelmaa.

Lähikuukausina on määrä tarjota perheille asuntoja Lahdenpohjassa, Kontupohjassa ja Pitkärannassa. Tavoitteena on siirrättää perheet lähiaikoina 8 ränsistyneestä usean asunnon vanhasta puutalosta.

Tavoiteohjelman täyttäminen vaatii vielä suuria ponnistuksia. Presidentti kehotti maan rakennusministeriä pitämään huolen regioonien vastaavien tavoiteohjelmien osarahoituksesta. Asuintalojen rakennussuunnitelmat tulee toteuttaa aikataulujen puitteissa.

Presidentti lupasi käsitellä tätä kysymystä ensi vuoden toukokuussa ja marraskuussa. Silloin katsotaan, miten tehtyjä suunnitelmia toteutetaan regiooneissä asuin- ja kunnallistalouden alalla. Vastuun maan hallintoyksiköiden asuinrakennustoimista kantavat sekä Venäjän hallitus, että paikallisen valtaelimet.

Tekninen tuki
Luotu 23 joulukuuta 2013. Toimitettu 24 joulukuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018