Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan hallitus vahvisti toimintasuunnitelman Venäjän federaation aluekehitysvyöhykkeiden luomista koskevan lain täyttämiseksi

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen allekirjoitti aluetasavallan hallituksen määräyksen, jolla vahvistetaan toimintasuunnitelma Venäjän federaation aluekehitysvyöhykkeiden luomista koskevan lain täyttämiseksi.

Karjalan tasavalta hyväksyttiin tänä vuonna maan niiden regioonien luetteloon, joihin perustetaan alekehitysvyöhykkeitä. Niitä luodaan Venäjälle sosiaalitaloudellisen kehityksen nopeuttamiseksi investointi-ilmapiiriä parantamalla.

Aluekehitysvyöhyke perustetaan lain mukaan enintään 12 vuodeksi regionniin yhteen tai muutamaan hallintopiiriin. Tällä vyöhykkeellä toimivat yritykset saavat valtiontukiaisia sijoitushankkeita toteutettaessa. Yrityksille myönnetään verohelpotuksia, varoja Venäjän federaation Investointisäätiöstä. Valtion laskuun rakennetaan vyöhykkeen infrastruktuuria - voimalaitoksia ja teitä, jotka jäävät valtion omistukseen. Infrastruktuuria luodaan suunnitelmien mukaan konkreettisten sijoitushankkeiden tarpeisiin.

Tasavallan hallituksen vahvistama suunnitelma sisältää lain vaatimia toimia mainittujen kehitysvyöhykkeiden luomiseksi Karjalan tasavaltaan. On laadittava tarvittavat säädökset, muodostettava tulevan kehitysvyöhykkeen administraatio, on kerättävä tarjouksia ja ehdotuksia potentiaalisilta sijoittajilta. Vahvistetaan sijoitushankeluettelot ja tehdään muutoksia Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellisen kehityksen strategiaan vuoteen 2020. Valmistelutyön jälkeen laaditaan perusteltu hakemus Venäjän hallitukselle, joka hyväksyy lain mukaan sen, mikäli katsoo tarkoituksen mukaiseksi rahoittaa aluekehitysvyöhykkeen luomista Karjalan tasavallan alueelle.

Tekninen tuki
Luotu 24 joulukuuta 2013. Toimitettu 24 joulukuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018