Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Rashid Nurgalijev: ”Toimimme yhteisenä tiiminä”

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan valtiollisen komission 17. joulukuuta Petroskoissa Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushevin johdolla pidetyn neljännen istunnon puitteissa puhunut hänen sijaisensa, juhlatoimikunnan ”monokaupunkien” kehityskonseptia valmistelevan viidennen työryhmän johtaja Rashid Nurgalijev selosti vuonna 2014 ryhmän jäsenten tekemää työtä.

Rashid Nurgalijev puhumassa

Rashid Nurgalijev puhumassa

Maan turvaneuvoston apulaissihteeri kertoi toimista luotettavien viestintäkanavien luomiseksi aluetasavallan hallintopiireihin, metsäteollisuuskompleksin ja muiden teollisuussektoreiden, kulttuurin ja urheilun kehittämiseksi, yleisen turvallisuuden takaamiseksi.

Venäjän viestintäministeriön ja Karjalan tasavallan hallituksen kesken taannoin solmitun sopimuksen mukaisesti aikaistetaan telekommunikaatiostruktuurin modernisoimisen laaja hanke Karjalan tasavallassa. Valtion suunnitelmissa oli tarvittavan infran rakennusohjelman käynnistäminen vuonna 2018, nyt hanke käynnistetään jo vuonna 2015. Piirikeskuksista kaukana sijaitsevien 59 kylän asukkaat saavat pian käyttää uusimpia viestintälaitteita ja internet-palveluita.

Tuotantosektorista puhuessaan mainitsi viidennen työryhmän johtaja, että Onegan traktoritehtaan tiloihin perustetaan metsäkoneita tuottava ajanmukainen tehokas yritys. Siinä työskenteleviä asiantuntijoita siis insinöörejä tullaan kouluttamaan Petroskoin valtionyliopistossa.

Metsien hyödyntämisen tehostamiseksi perustettiin komissio. Metsiä vuokranneet yritykset ja luonnonvarojen käyttäjät ovat pääsemässä yhteisymmärrykseen viranomaisten kanssa ja vastaavia yhteistyösopimuksia onkin jo solmittu. Petroskoissa pidetään maaliskuussa 2015 Venäjä federaation alaisen metsäteollisuuskompleksin kehitysneuvoston istunto. jossa pohditaan alan ajankohtaisten ongelmien ratkaisukeinoja.

Karjalan tasavallan päämies pitämässä alustusta

Karjalan tasavallan päämies pitämässä alustusta

Nadvoitsan taajaman tuntumaan rakennetaan teollisuuspuistoa. Tavoitteena on käynnistää mm. talonrakennuskombinaatti ”Penostec Nord”. Nadvoitsan alumiinitehtaan suojissa käynnistetään alumiiniradiaattoreiden ja –folion tuotanto.

Pk-yritysten toimintaa kannustetaan mahdollisuuksien mukaan. Elintarvealan toiminnan aktivoimiseksi perustettiin aluetasavaltaan leipojain ja konditoriasektorin yrittäjän yhdistys. Pienleipomoita tullaan sijoittamaan aluetasavallan eri osiin, kunhan hankeen tarve kartoitetaan valtionkin myötävaikutuksella.

Opetuksen, kulttuurin ja urheilun kehittämiseksi on päästy yhteisymmärrykseen Venäjän alakohtaisten ministeriöiden kanssa. Valtakunnan budjetista saadaan valtiotukiaisia mm. uusien liikuntamahdollisuuksien luomiseksi aluetasavallan kouluihin. Venäjän urheiluministeriö investoi 50 miljoonaa ruplaa Kukkula-hiihtokeskuksen neljännen vaiheen rakentamiseen Petroskoissa, liikunta- ja kuntoilukeskuksen rakentamiseen Suojärven kaupunkiin, tärkeimpien urheilulajien tukemiseen Karjalan tasavallassa. Urheiluvälineitä hankitaan Venäjän urheiluministeriön, valtakunnallisten urheiluseurojen ja sponsoreiden myötävaikutuksella.

Belomorskin, Louhen ja Mujejärven hallintopiirien kouluihin on jo toimitettu tarvittava määrä välineistöä nuorten urheilijain käyttöön. Muut koulut varustetaan tammikuussa 2015.

Tasavallan historiallisen ja etnokulttuurijäämistön kohteiden rekonstruoimiseen käytettäneen Rshid Nurgalijevin ilmoittamana mukaan yli 65 miljoonaa ruplaa. Varoja löytyy Etnokulttuurialoitteiden tukisäätiön varoista. Ensimmäisiä tukisummia on jo maan turvaneuvoston apulaissihteerin sanoman mukaan jo saatu tasavaltaan.

Aluetasavallan asukkaiden turvallisuuteen ja hyvinvoinnin takaamiseen kiinnitetään suurta huomiota. Puutosin hallintopiirissä työryhmän kehotuksesta ryhtyi poikkeustilaministeriön paikallinen osasto ripeisiin toimiin Mokryi -saarella (”Märkäsaari”) syttyneen tulipalon sammutustöihin. Kuvalla säällä alkoi näet saarella palaa sahaustähteiden varasto. Saarella sijaitsevan sahajauhovaraston useinkin sattuneista paloista olivat lähikylien asukkaat joutuneen useiden vuosien kuluessa kärsimään suuresti. Nyt palovaara on ohi.

- Johtamani työryhmän jäsenet työskentelivät sulassa sovussa juhlatoimikunnan muiden alakohtaisten työryhmien jäsenten kanssa. Saimme apua Venäjän lähes kaikilta ministeriöiltä ja virastoilta, Karjalan tasavallan hallitukselta, aluetasavallan ministeriöiltä ja valtionkomiteoilta. Toimimme yhteisenä tiiminä, - Rashid Nurgalijev korosti.

Tekninen tuki
Luotu 18 joulukuuta 2014 . Toimitettu 19 joulukuuta 2014 .
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018