Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan valtiollisen komission istunnossa esiteltiin kansainvälisen Besovetsin lentoaseman rakennushanketta

Jegor Solomatin

Jegor Solomatin

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan valtiollisen komission 17. joulukuuta Petroskoissa pidetyssä istunnossa esiteltiin lukuisia hankkeita, joiden toteuttaminen antaa sysäyksen aluetasavallan kehitykselle.

Yhtenä mainituista hankkeista on kansainvälisen Besovetsin lentoaseman rakennushanke. Sitä esitteli istunnossa ”Sindika” holdingyritys Oy:n varajohtaja sijoitustoiminnan ja kuljetuskysymyksissä Jegor Solomatin.

Nikolai Patrushev johtamassa puhetta valtiollisen komission istunnossa

Nikolai Patrushev johtamassa puhetta valtiollisen komission istunnossa

Lentoasemaa tullaan kehittämään hyödyntämällä erilaisia rahalähteitä. Valtakunnallisen ”Venäjän kuljetussysteemin kehitys” –tavoiteohjelmanpuitteissa jatketaan sivuratojen kunnostamista, laiturin ja lentokoneparkin sekä pelastusaseman rakentamista. Jegor Solomatinin ilmoittaman mukaan laiturin laajentaminen antaa mahdollisuuden palvella 4 C-luokan matkustajakonetta, mm. Boeing 737 koneita tai yhtä E-luokan konetta eli, esimerkiksi, Airbus A321 –lentokoneita.

Lentokentän tuntumaan tulisi rakentaa uusi terminaali.

Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten johtajia

Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten johtajia

- Uuden lentoaseman rakentaminen mahdollistaa yli 500 tuhannen matkustajan palvelemisen vuosittain, - Jegor Solomatin sanoi.

Besovetsin toimivat kohteet on jo kartoitettu. Suunnitelmissa on tarkan kehityssuunnitelman laatiminen. Uusi lentoasema on määrä avata kesällä 2017.

Infrastruktuurin kehittämisen ohella on neuvoteltava lentoyhtiöiden kanssa uusista lentovuoroista. Tavoitteena on tehdä lentoja Petroskoin ja Moskovan välillä joka päivä. Aeroflotin uuden ”Pobeda” –lowkosterin edustajain kanassa käydään neuvotteluja tilauslentojen toteuttamisesta kesäisin 3-4- kohteeseen.

- Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan mennessä eli vuoteen 2020 mennessä tulisi Petroskoihin rakentaa kansainvälisen luokan lentoasemakompleksi, - ”Sindika” holdingyritys Oy:n varajohtaja Jegor Solomatin ilmoitti valtionkomission istunnossa.

Tekninen tuki
Luotu 19 joulukuuta 2014 . Toimitettu 19 joulukuuta 2014 .
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018