Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Yritys LesInvest aikoo toteuttaa Karjalan tasavallassa muutaman sijoitushankkeen

Sergei Pomelov

Sergei Pomelov

Segezhan sellu- ja paperikombinaatin kehitystä jouduttavaa investointihanketta esiteltiin Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan valtiollisen komission 17. joulukuuta Petroskoissa pidetyssä istunnossa. LesInvest Oy:n pääjohtaja Sergei Pomelov kertoi kombinaatin toiminnan tulevaisuudesta.

LesInvest on johtavassa asemassa Venäjällä valkaisemattoman säkkipaperin ja kraftpaperisäkkien tuotannon sektorissa ja on toisella sijalla Euroopassa voimapaperisäkkien valmistuksen osalta.

Nikolai Patrushev johtamassa puhetta valtiollisen komission istunnossa

Nikolai Patrushev johtamassa puhetta valtiollisen komission istunnossa

Holding omistaa Karjalantasavallan alueella toimivat Segezhan sellu- ja paperikombinaatin, ”Segezhan pakkaus” Oy:n ja tehtaan ”Karelia DSP”. KOlmessä laitoksessa toimii noin puolet holdingiin kuuluvien yritysten henkilökunnasta. Kolmikko tuottaa holdingin tuloista 40%.

- Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilaisen toimien vuoksi oli holdingin neuvosto päättänyt rekisteröityä aluetasavaltaan. LesInvestin pääkonttori tulee sijaitsemaan Petroskoissa. Jo vuonna 2015 tasavallan kaikkien tahojen budjetteihin maksamme veroja 480 miljoonan ruplanarvosta, - Sergei Pomelov ilmoitti.

Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten johtajia

Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten johtajia

Hän totesi, että holding sijoittaa kehityshankkeisiin aluetasavallassa vuoteen 2017 mennessä 12 miljardia ruplaa. Raaka-aineen eli paperipuun tuotannon tehostamiseen käytettäneen1,2 miljardia ruplaa.

”Segezhan pakkaus” Oy:n kehittämiseen sijoitettavat investoinnit – 500 miljoonaa ruplaa – lisäävät tuotantokapasiteettia 90 miljoonaan voimapaperisäkkiin vuodessa.

- Segezhan sellu- ja perikombinaatilla on määrä tuottaa hankkeen onnistuttua 360 tuhatta tonnia valkaisematonta säkkipaperia vuosittain. Kombinaatin teho on nykyisin 250 tuhatta tonnia säkkipaperia vuodessa. Hanke tavoittelee paperin laadun nostattamista tuntuvasti ja omakustannushinnan alentamista, - Sergei Pomelov painotti.

Tekninen tuki
Luotu 19 joulukuuta 2014 . Toimitettu 19 joulukuuta 2014 .
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018