Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
   English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Aleksandr Hudilainen tutustui Kostamuksessa FinTek -yrityksen osastoihin

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen aloitti vierailunsa Kostamukseen tutustumalla tänään FinTek -yrityksen kahteen tuotantoyksikköön.

FinTek toteuttaa Kostamuksessa sijoitushanketta puutavaran syvällisen käsittelylaitoksen käynnistämiseksi. Tavoitteena on tuottaa puutalo-osia. Hanke kuuluu metsäteollisuuden sektorissa toteutettaviin priorisoituihin investointihankkeisiin ja Karjalan tasavallan kansantalouden vuoteen 2020 ulottuvaan federaaliseen tavoiteohjelmaan.

Laitoksen pääjohtaja Andrei Aleksenko esitteli tasavallan päämiehelle liimattuja parruja tuottavaa linjaa. Liimahirsistä tehdään puutalojen laadukkaita osia. Avaimet käteen -periaatteella rakennetun puutalon yhden neliömetrin hinta on Andrei Aleksenkon ilmoittaman mukaan 30 tuhatta ruplaa - se on vähemmän kuin talousluokan asunnon hinta. FinTekin valmisteitta myydään Pietariin, Moskovaan ja Petroskoihin.

Jo toimivassa osastossa valmistetaan kuukusittain osia yhteensä 400 kuutiometriä. Uusissa tuotantotiloissa, joita rakennetaan parhaillaan, tuotettaisiin kuukaudessa puuelementtejä 4 tuhatta kuutiometriä.

Yritys käynnistää tehokkaan sahalaitoksen tyydyttämään raaka-ainetarpeitaan. Se tulee toimimaan aluetasavallan Louhen hallintopiirin Pääjärvellä.

Yrityksen toisen osaston tiloissa käsiteltiin Karjan masuunipelletti Oy:n ja kaupungin viranomaisten kanssa energiansaantiongelmaa. Se on melkoinen, joten vaatii neuvottelukokouksen pitämistä Petroskoissa. Tasavallan päämies osallistuu siihen henkilökohtaisesti. Siinä on löydettävä keinot voimansiirtolinjan rakentamiseksi FinTekin toisen tuotanto-osaton tarpeiden tyydyttämiseksi.

Aleksandr Hudilainen osallistuu tiistaina pidettävään Kostamuksen kaupunginneuvoston valtuutettujen istuntoon, jossa käsitellään paikallisen itsehallintovallan edustajain toimintaselostus vuodelta 2014. Tasavallan päämies neuvottelee paikallisten yrittäjäin ja valtakunnallisten kaupungin alueella toimivien laitosten virastojen johtajain kansa.

Tekninen tuki
Luotu 10 maaliskuuta 2015. Toimitettu 10 maaliskuuta 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018