Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan päämies ilmoitti henkilövaihdoksista aluetasavallan hallituksessa

Karjalan tasavallan päämies ilmoitti puhuessaan aluetasavallan hallituksen istunnossa 11. maaliskuuta henkilövaihdoksista aluetasavallan hallituksessa ja toimeenpanovallan elimissä.

Karjalan tasavallan päämies avaamassa hallituksen istuntoa

Karjalan tasavallan päämies avaamassa hallituksen istuntoa

Tasavallan päämiehen sanoman mukaan aluetasavallan kokonaisvaltaisen sosiaalitaloudellisen kehityksen tehtävien täyttäminen, kriisi-ilmiöiden ennalta ehkäiseminen vaativat voimien mobilisoimista Karjalan tasavallan valtiovaltaelimissä.

Karjalan tasavallan apulaispäämiehenä aluepolitiikan asioissa jatkaa tästä lähtien Vjatsheslav Bajev, joka on toiminut kaksi vuotta Karjalan tasavallan päämiehen administraation johtajana (hallintopäällikkönä). Aleksandr Hudilaisen sanoman mukaan hän on arvovaltainen ja tarmokas asioista tunteva virkamies. Vjatsheslav Bajevin tehtävänä on toimia yhteiskunnan rivien tiivistämiseksi aluetasavallassa.

Karjalan tasavallan apulaismiehen ja Karjalan tasavallan päämiehen administraation johtajan (hallintopäällikön) viran sai Anatoli Moisejev. Hän oli toimiessaan hallituksessa pitänyt huolen valmistutumisesta Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosipäivään. ”Uskon, että Anatoli Aleksandrovitsh jatkaa tätä työtä hallituksen päämiehen hallintopäällikkönä ja tehostaa virkamieskoneiston toimia Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlapäivän lähetessä”. Anatoli Moisejev sai ensimmäiseksi tehtäväkseen uudessa virassaan hallituksen sähköisen asiakirjakäsittelyn tehostamisen. Tämä nopeuttaa asiakirjojen käsittelyä hallituksen virastoissa ja lisää viranhaltijain työn tehokkuutta.

Karjalan tasavallan hallituksen istunto

Karjalan tasavallan hallituksen istunto

Karjalan tasavallan apulaispäämiehen tehtävän yhteistyössä Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen kanssa sai Juri Shabanov. ”Juri Aleksejevitsh oli kansanedustajana, hän on hyvä juristi ja on tietoinen paikallisen poliittisen elämän nikseistä. Hän toivottavasti suoriutuu uusista tehtävistään loistavasti. Vuonna 2016 toimitetaan Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen sääntömääräiset vaalit. Töitä meille kaikille riittää lähivuosiksi”, - Aleksandr Hudilainen sanoi.

Karjalan tasavallan päämiehen antamalla ukaasilla Andrei Manin sai kansallispolitiikan asiain, uskonnollisiin yhdistyksiin ja mediaan suhteita hoitavan sekä yhteiskuntasuhdeministeriön johtajan viran. Tasavallan päämiehen toteaman mukaan tunnetaan Andrei Manin tasavallassa arvovaltaisena virkamiehenä, jonka sana painaa uskonnollisissakin yhdistyksissä ja kansallisissa järjestöissä.

Karjalan tasavallan hallituksen päätöksellä perustettiin Karjalan tasavallan valtiollinen kontrollikomitea. Sen virkailijat saavat laajoja valtuuksia budjettivarojen käytön valvomisessa. Komitea valvoo myös kaupunkien ja kuntien omaisuuden ja maiden hyödyntämistä.

”Kehitystavoitteiden saavuttamiseksi aikailematta on meidän tehostettava kamppailua korruptiota vastaan. Kuusi kaupunki- ja valtionvirkailijaa saatettiin vuonna 2014 edesvastuuseen korruptiosta. Virkakoneiston voitelusta on tehtävä loppu. Valtiollinen kontrollikomitea tehostaa toimia lain suojelun varmistamiseksi”, - Aleksandr Hudilainen korosti.

Karjalan tasavallan valtiollisen kontrollikomitean puheenjohtajan viran sai Vitali Galkin – Karjalan tasavallan entinen apulaisoikeusministeri. Hän on työskennellyt 20 vuotta lainsuojeluelimissä, mm. tuomioistuin- ja oikeusjärjestelmissä.

Tasavallan päämies ilmoitti hallituksen istunnossa, että Karjalan tasavallan maa-, kala- ja metsästystalousministeri Grigori Manuilov oli jättänyt eronpyynnön.

Karjalan tasavallan virkaa tekevänä maa-, kala- ja metsästystalousministerinä jatkaa Vsevolod Telitsyn. Hänen vanhempansa asuvat Kostamuksessa. Hän oli toiminut vuodesta 2012 Karjalan tasavallan kehtyskorporaation johtajana. ”Uusi ministeri keskittää voimansa maatalouden ongelmien ratkaisemiseen Karjalan tasavallassa”, - Aleksandr Hudilainen totesi.

Karjalan tasavallan kehtyskorporaation johtajana jatkaa Anna Pozdnjakova – Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen jäsen eli kansanedustaja. Annan ansiota on se. Että aluetasavaltaan saatiin sijoituksia kansainvälisten kehityshankkeiden puitteissa. Niinpä vedenpuhdistuslaitteita rekonstruoidaan Petroskoissa kansainvälisrahoitteisen hankkeen puitteissa.

- Hyvät kollegani! Onnittelen teitä uusien nimitysten johdosta. Uskon, että tulette työskentelemään ahkerasti ja rakentavasti, - Aleksandr Hudilainen totesi puhuessaan Karjalan aluetasavallan hallituksen istunnossa.

Tekninen tuki
Luotu 11 maaliskuuta 2015. Toimitettu 11 maaliskuuta 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018