Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Aleksandr Hudilainen neuvotteli Sveitsin liikemiespiirien edustajain kanssa

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen neuvotteli 16. maalikuuta aluetasavallassa vierailevien Sveitsin liikemiespiirien edustajain kanssa. Heidän työmatkansa liittyy Venäjän ja Sveitsin välisen hankkeen toteuttamiseen. Sen tavoitteena on tutkia äänisen ja Laatokan jäätä. Hanke käynnistettiin vuonna 2013 ja se jatkuu vuosina 2015-2016.

Aleksandr Hudilainen

Aleksandr Hudilainen

Hanke ”Laatokka: elämää jään alla – jäävedessä globaalisten muutosten vuoksi tapahtuvia prosesseja” on suunnattu Euroopan kahden suuren järven – Laatokan ja äänisen – vesistöissä talvisin tapahtuvien luonnollisten prosessien syvälliseen tutkimiseen. Tutkijain työn tulokset saattavat jouduttaa mainittujen järvien ekosysteemien perustavaa laatua olevien selviytymisongelmien ratkaisemista.

Sveitsin liikemiespiirien edustajia

Sveitsin liikemiespiirien edustajia

- Meitäkin huolestuttavat äänisen ja Laatokan ongelmat. Niiden vesistöihin vaikuttaa olennaisesti ihmisten toiminta ja ilmaston muutokset. Ymmärrämme, että tilanteen parantamiseksi tarvitaan valtion ratkaisuja ja kiireellisiä toimia. Karjalan tasavallan aloitteesta laadittiin vuonna 2014 luonnos Venäjän federaation laiksi, joka koskettelee Laatokkaa ja äänistä. Uusi laki säätelisi talous- ja yritystoimintaa järvien rantamilla ja niiden vesistöillä. Luonnosta laiksi pohditaan ensikäsittelyssä valtakunnan duumassa vuonna 2015 ja se vahvistetaan aikailematta federaalisena lakina, - Aleksandr Hudilainen totesi.

Venäjän osapuolen edustajia

Venäjän osapuolen edustajia

Venäläis-sveitsiläisten tutkimusten toteuttaminen hankkeen puitteissa lisää tietoja järvien vesitöissä talvisin jatkuvista prosesseista. Työn tulokset vaikuttavat juomaveden ottopaikkojen oikeaan osittamiseen, järvien ainutlaatuisten bioresurssien vaalimiseen ja järkevään hyödyntämiseen.

Hanketta rahoittaa Le Leman-järven tutkimussäätiö nimeltään Elemo. Venäjän kunniakonsuli Lausannessa Frederic Paulsen, joka kuuluu tämän säätiön johtokunnan neuvostoon, totesi, että vesistöjen tarkka tutkiminen on hyvin tärkeä asia, sillä veden laatu kuvaa ympäristön ekologista tilaa - vesistöihinhän vaikuttavat ilmaston muutokset. Mainitun säätiön varoilla toteutettiin vuonna 2011 sveitsiläis-venäläinen hanke Baikal-järven tutkimiseksi.

Pascal Couchepin ja Frederik Paulsen

Pascal Couchepin ja Frederik Paulsen

”Karjala tunnetaan maailmalla kaukaisena äärialueena. Mutta tutustuttuani tasavaltaani muutin mielipiteeni. Karjalan on Skandinavian ja Venäjän välinen sekä pohjoisten ja eteläisten merien välinen silta. Haluamme rakentaa vielä yhden sillan – tutkijain ja tiedemiesten välisen kansainvälisen sillan, - kutsuvieras kertoi. – Uskon, että uuden kontaktimme karjalaisiin tutkijoihin poikivat muitakin kansainvälisiä hankkeita mm. liitetoiminnassa ja kulttuurin alalla. Vierailemme Karjalan tasavallassa ensimmäistä, muttei takuulla viimeistä kertaa”.

Valtuuskunnan jäseniä

Valtuuskunnan jäseniä

Aleksandr Hudilainen kertoi tapaamisessa Karjalan tasavallan kansatalouden tilasta se seudun kehityshankkeista, paikallisten tieteellisten laitosten toiminnasta, sijoitusten houkuttelemisesta, matkailun jouduttamisesta, urheilutapahtumista ja demografiasta.

- Tapaamisemme jouduttaa toivottavasti suhteittemme laajentamista. Kiitän kiinnostuksestanne aluetasavaltaamme kohtaan. Karjala on avoin yhteistyölle ja kansainvälisille hankkeille. Tuemme mielellämme uusia yhteistyöaloitteita, - Karjalan tasavallan päämies painotti.

Sveitsiläiset asiantuntijat jo kävivät Kizhin ulkoilmamuseossa, tutustuivat äänisen talvimaisemiin. He tutustuvat tänään Valamoon.

Tekninen tuki
Luotu 16 maaliskuuta 2015. Toimitettu 16 maaliskuuta 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018