Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev piti neuvottelukokouksen Karjalan tasavallassa

Vladimir Bulavin, Nikolai Patrushev ja Aleksandr Hudilainen

Vladimir Bulavin, Nikolai Patrushev ja Aleksandr Hudilainen

Valtakunnanrajan saattamista tarvittavaan kuntoon ja Venäjän federaation valtiollista politiikkaa raja-alueyhteistyön alalla Karjalan tasavallan osalta käsiteltiin tänään maaliskuun 19. päivänä Venäjän turvallisuusneuvoston sihteerin Nikolai Patrushevin Karjalan tasavallan pääkaupunki Petroskoissa pitämässä neuvottelukokouksessa.

Venäjän turvallisuusneuvoston sihteerin johtama neuvottelukokous

Venäjän turvallisuusneuvoston sihteerin johtama neuvottelukokous

Siihen osallistuivat Venäjän federaation presidentin täysivaltainen edustaja Luoteisessa liittovaltiopiirissä Vladimir Bulavin, Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen, valtakunnanrajan kunnossapidosta huolehtivan viraston päällikkö Konstantin Busygin, Venäjän FSB:n rajavartiolaitoksen, Venäjän UM:n, kuljetusministeriön, talouskehitysministeriön, maan tullin, Venäjän federaalisen migraatiopalvelun, Karjalan tasavallan hallituksen edustajia, aluetasavallan paikallisten itsehallintoelinten johtajia.

Nikolai Patrushev

Nikolai Patrushev

Nikolai Patrushev korosti, että raja-alueyhteistyötä on kehitettävä edelleenkin Venäjän ja Suomen partnerisuhteiden ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi, Venäjän kansallisten etujen turvaamiseksi maan luoteisvyöhykkeellä.

”On tehostettava yhteistyötä Suomen viranomaisten kanssa kamppailussa rajan yli toimivia rikollisia vastaan, luonnonmullistusten seurausten eliminoimiseksi yhteisvoimin, Venäjän ja Suomen rajaseudulla elävien ihmisten terveyden suojelemiseksi epidemioilta”, - Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri totesi.

Neuvottelu meneillään

Neuvottelu meneillään

Huolimatta Venäjää vastaan suunnattujen pakotteiden politiikasta haluavat hänen sanomansa mukaan ulkomaiset partnerit jatkaa keskinäisesti edullista raja-alueyhteistyötä.

”Venäjän UM ja eurooppalaiset yhteistyökumppanimme jatkavat VF:n ja EU:n välisen Karelia- hankkeen luonnoksen laatimista. Tämä raja-alueyhteistyöhanke ulottuisi vuoteen 2020. Vastaavan edellisen projektin eli ohjelman puitteissa toteutettiin yli 60 kansainvälistä hanketta matkailun, rajainfran kehittämisen, ympäristön suojelun sektoreissa”, - Nikolai Patrushev sanoi.

Karjalan tasavallan edustajia

Karjalan tasavallan edustajia

Hön ilmoitti, että Venäjän talouskehitysministeriö, muut asiasta kiinnostuneet laitoksen ja Karjalan tasavallanhallitus toimittavat huhtikuun 5. päivään mennessä maan hallitukselle luonnoksen ”Karjalan tasavallan kehitys vuoteen 2020”-nimiseksi valtakunnalliseksi tavoiteohjelmaksi. Luonnos sisältää luvun, johon kuuluu tulevia toimia rajainfrastruktuurin kehittämiseksi.

Neuvotteluun osallistuneita

Neuvotteluun osallistuneita

Nikolai Patrushev puhui neuvottelussa rajanylityspaikkojen ja rajainfran kehitystä rajoittavista ongelmista.

"Karjalan tasavallassa ei ole toimivaa ja laaja veri- sekä maareittien verkkoa. Sitä tulisi laajentaa ulkomaistenkin yritysten myötävaikutuksella. Syväoron rajanylityspaikan avaamiseksi tulisi jatkaa ponnistuksia. Lahdenpohjaan on rakennettava logistinen tulliterminaali. Värtsilän ja Lytän rajanylityspaikkoja ja samannimisiä rautatieasemia tulisi uudelleen varustaa teknisesti”, - Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri totesi.

Neuvotteluun osallistuneita

Neuvotteluun osallistuneita

Venäjän federaation presidentin täysivaltainen edustaja Luoteisessa liittovaltiopiirissä Vladimir Bulavin sanoi puhuessaan neuvottelussa, että rajainfrastruktuurin jatkuva ajanmukaistaminen maan luoteisalueella jouduttaa liittovaltiopiirin kestävää sosiaalistaloudellista kehitystä. Ulkopoliittinen asema ja taloudellinen tila saivat takaiskuja vuonna 2014, liittovaltiopiirissä hidastui teollisen kehityksenvauhti, on jopa lamailmiöitäkin.

Venäjän turvallisuusneuvoston sihteerin johtama neuvottelukokous

Venäjän turvallisuusneuvoston sihteerin johtama neuvottelukokous

”Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosipäivää valmistelevan valtiollisen juhlatoimikunnan edellisissä istunnossa todettiin, että alueen sosiaalitaloudellisessa kehityksessä on havaittavissa myönteisiä merkkejä. Mutta kriisi-ilmiöiden vaikutus näkyy vuonna 2015 Karjalan tasavallan taloudessa”, - Vladimir Bulavin sanoi.

Taisija Ivanova ja Ivan Jelizarov

Taisija Ivanova ja Ivan Jelizarov

Tilannetta voitaisiin muuttaa paremmaksi ryhtymällä lisätoimiin ja tukemalla pk-yritysten työskentelyä uusien työpaikkojen perustamiseksi, puhuja sanoi. Siksi raja-alueyhteistyön laajentaminen, josta puhumme tänään, rajanylityspaikkojen toiminnan laatutason nostattaminen, tienvarsipalveluiden tehostaminen vaikuttaisivat tuntuvasti Karjalan tasavallan kehitysvauhtiin.

Taisija Ivanovan palkinto

Taisija Ivanovan palkinto

Neuvottelukokous pidettiin Petroskoissa Voiton 70-vuosipäivän lähetessä. Nikolai Ptrushev kiitti veteraaneja suorituksistaan ja luovutti Suuren isänmaallisen sodan veteraaneille Taisija Ivanovalle sekä Ivan Jelizaroville palkinnot.

Ivan Jelizarovin palkinto

Ivan Jelizarovin palkinto

Nikolai Patrushev ja Vladimir Bulavin sekä neuvotteluun osallistuneet viranhaltijat osallistuiva tilaisuuksiin Karjalan tasavallan perustamisen vuonna 2020 vietettävää 100-vuosipäivää valmistelevan valtiollisen juhlatoimikunnan toimintaohjelman puitteissa.Tekninen tuki
Luotu 19 maaliskuuta 2015. Toimitettu 19 maaliskuuta 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018