Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Venäjän Feredaation turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev: "Karjalan tasavallan talous jatkaa vahvaa kasvuaan kahden peräkkäisen vuoden"

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan valmistautumisen merkeissä 17. marraskuuta Petroskoissa pidetyssä 10.istunnossa esiteltiin  valtiollisen komission toimenpiteiden tulokset vuodesta 2017.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev. Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlaan valmistautumisen  merkeissä järjestetty kokous pidettiin Karjalan tasavallan hallituksessa.

Istuntoon osallistuivat Karjalan tasavallan päämies Artur Parfentchikov sekä federaalisten ministeriöiden ja alueellisten järjestöjen johtajat.

Avatessaan istunnon Nikolai Patrushev mainitsi valtiollisen komission työn prioriteetit vuodesta 2017, muun muassa Karjalan tasavallan taloudellisen kehityksen muodostamiseen liittyvän työn, Karjalan tasavallan asukkaiden elintason kohottamisen ja elämänsä laadun parantamisen voimassa olevien korjattujen ja uusien rakentavien terveydenhuoltorakennuksien, koulutuksen, kultuurin ja urheilun ansiosta sekä liikenneverkon kehittämisen, kaasun jakeluverkoston ja asuin- ja kunnallistalouden modernisoinnin.

- Talous jatkaa kasvuaan kahden peräkkäisen vuoden. Tuotantoindeksi yhdeksän kuukauden aikana kasvoi 1,3 %, rahoituksien määrä pääomaan lisääntyi 10,3 %, - sanoi Nikolai Patrushev.

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev mainitsi, että valtiollisen komission päätöksen sekä AFK Sistema:n ehdotusten mukaan on alkanut Segezhan sellu- ja paperikombinaatin uudelleenrakentaminen. Hankkeen rahoitusten kokonaismäärä viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut yli 18 miljardia ruplaa ja on tarkoitus investoida ko. hankkeeseen lisäksi noin 9 miljardia ruplaa vuoteen 2021.

Marraskuun 8.päivänä kombinaatissa käynnistettiiin ainutlaatuinen paperinvalmistuskone sekä perustettiin yli 150 uutta työpaikkaa. Uuden tuotanto antaa mahdollisuuden kaksinkertaistaa veronmaksujen lisäämistä vuonna 2018 eri tasojen budjettiin. Vuoteen 2025 summaksi on arvioitu lähes 13 miljardia ruplaa.

Äänisen telakan uudistaminen jatkuu.

- Kolme vuotta sitten Äänisen telakka ei toiminut. Tällä hetkellä voimme puhua menestyksellisesti toimivasta telakasta, jolla on tilauksia. Jo tänä vuonna laskettiin vesille neljä laivaa. Seuraavaksi tulee laivanrakennustehtaan modernisointi. Modernisoinnin konseptia kehitetti valtiokunnallisen komission pyynnöstä Pietarin valtion merenkulun tekninen yliopisto, - totesi Nikolai Patrushev.

Hankkeeseen liittyy tuotannon automatisointi ja IT sekä laivojen rakentamisen elementti-ja moduulijärjestemän käyttäminen. Tämä mahdollistaa uusien laivojen rakentamista sarjatuotantona, niiden vamistumista Venäjän eri alueilla ja ulkopuolellakin sekä laivanrakennustehtaan työn tuottavuuden kasvua 10 kertaa. On tarkoitus perustaa yli 8 tuhatta uutta työpaikkaa osuustoiminnan järjestöissä, muun muassa yli tuhatta Karjalan tasavallassa.

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteerin Nikolai Patrushevin mukaan, taloudellisesti merkittävien hankkeiden toteuttamisen jälkeen 9 kuukauden aikana Karjalan tasavallassa perustettiin yli 2 tuhatta työpaikkaa, mikä on 60% määrää suurempi kuin arvioitu.

Nikolai Patrushev ilmaisi varmuutensa, että Venäjän presidentin asetuksella tämän vuoden 1.marraskuuta solmimat sopimukset Kiinan kansantasavallan Fujian provinssin   ja Karjalan tasavallan yhteistyöstä sekä kauppa-, talous-, tieteellis-, taloudellis- ja kulttuuriyhteistyöstä, antavat uuden impulssin aluetasavallan kehitykselle.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös sosiaalisisten hankkeiden toteuttamisesta. Nikolai Patrushev mainitsi esimerkiksi uusien lääkintäkeskusten perustamisen (vuoden loppuun mennessä niitä tulee olemaan 8), Kansalliskirjaston modernisoinnin, elokuvateatterien avaamisen aluetasavallan hallintopiireihin. Tämän lisäksi, Presidentillinen Kadettikoulu aloitti toimintansa sekä Pitkärantaan "Gazprom - lapsille" -sosiaaliohjelman puitteissa rakennetaan urheilukeskus.

Valtiokunnallisen komission puheenjohtaja korosti asutushankkkeen toteuttamisen tärkeyttä.

- Yli 2500 ihmistä kaipaavat uutta kotia. Aluetasavallalla asutushankkeen jatkamisesta vuodelle 2018 ja tähän on suunnattu 790 miljoonaa ruplaa. On tärkeä käynnistää kohteita ajoissa sekä toteuttaa asetushanketta jotta ihmiset muuttavat uuteen viihtyisään kotiin, - sanoi Nikolai Patrushev.

Valtiokunnallinen komissio kiinnittää erityistä huomiota aluetasavallan liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen. Petroskoin lentoaseman ensimmäinen rekonstruointivaihe on suoritettu. Elokuusta alkaen Sibir -lentoyhtiö tekee päivittäin lentovuoroja reitillä Moskova - Petroskoi, mikä on aluetasavallan asukkaiden sekä ulkomaisten matkailijain  suosiossa. Aluetasavallan viranomaisille kannattaa ratkaista logistisen tehtävän ilmaliikenteen tehostamisesta, jotta kaukana sijaitsevien hallintopiirien asukkaat pääsisivät piirikeskuksista ongelmitta muihin kaupunkeihin. On kunnostettava  lentokentän kiitoratojen kuntoa  ja infrastruktuuria Puutosissa, Sortavalassa, Kostamuksessa, Kemissa ja Louhessa.

- Ongelmiä ylipäänsä riittää. Niitä tulisi torjua aluetasavallan uuden hallituksen uusitun kokoonpanon yhteisin ponnistuksin, - totesi Nikolai Patrushev puheessaan.

On lisättävä, että valtakunnallinen komissio kiinnittää suurta huomiota Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellisen kehityksen ongelmien ratkaisemiseen. Erityistä huomiota kiinnitettiin aluetasavallan maatalouden kehittämisen tulevaisuudennäkymiin ja toimenpiteisiin, jotka liittyvät taloudelliseen hyvinvointiin, monokaupunkien kehittämiseen sekä sosiaalisesti tärkeiden investointihankkeiden toteuttamiseen. Valtiollisen komission jäsenet hahmottavat päätehtävät uudeksi 2018 vuodeksi.

Tekninen tuki
Luotu 17 marraskuuta 2017. Toimitettu 17 marraskuuta 2017.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018