Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Artur Parfentshikov esitteli aluetasavallan arktiseen alueeseen liittyviä pohjoisalueiden kehittämishankkeita VII.Kansainvälisellä foorumilla "Arktika: nykyhetki ja tulevaisuus"

Karjalan tasavallan päämies Artur Parfentshikov esitteli aluetasavallan pohjoisalueiden kehittämishankkeita VII.Kansainvälisellä foorumilla "Arktika: nykyhetki ja tulevaisuus". Ne ovat kokonaishankkeita, joiden avulla onnistuu luomaan arktisen yhteisen liikenneinfrastruktuurin, energiatehokkuuden modernisoinnin, luonnon varojen ja metsäresurssien kestävän ja tehokkaan käytön, hyödyntämisen ja jalostuksen.

Artur Parfentshikovin mukaan, päätehtävänä on ennen kaikkea logistiikan kehittäminen. Hänen mukaansa, Karjalan tasavallan arktinen alue edustaa tärkeätä liikennekohdetta.

- Se on tärkeä juna- ja autoliikenneakseli sekä Venäjällä että Euroopassa. Vienanmeren-Itämeren kanavan jatkuva kunnostaminen lisää matkailumahdollisuuksia Arktikkaan, - totesi Karjalan tasavallan päämies.

Tämän alan merkittävin hanke on uuden merisataman rakentaminen Belomorskiin. Sijoitusten arvo on noin 15 miljardia ruplaa. On tarkoitus perustaa myös matkustajaterminaalin ja matkustajaliikenteen käynnistäminen reitillä «Belomorsk - Solovki».

Artur Parfentshikov korosti, että Karjalan tasavallan arktisella alueella on kaikki edellytykset matkailu-infrastruktuurin eri alojen kehitykselle (urheilu-, seikkailu-, luonnon matkoja jne). Samalla pohjoisalueet voivat edustaa välimatkaa Vienanmerelle ja Solovkiin matkustaville turisteille.

Vienanmerta tekevät tunnetuksi aktiivisen kalatalouden tuotanto ja bioresurssien kehittäminen. Tämän lisäksi, Vienanmeren vesialue ja rannikko on hyvä mahdollinen kenttä merkiviljelyn ketittämiseen (meren antimien: simpukan, merilevän, fucusin kasvattamiseen sekä bioteknologioiden luomiseen vesistön bioresurssien hyödyntämisen perusteella).

Karjalan tasavallan pohjoisalueiden suuret kehittämisnäkymät perustuvat energetiikan alan toteuttamiin hankkeisiin. Arktisella alueella - Kemin hallintopiirissä rakennetaan kaksi Valkeakosken voimalaa teholtaan 49,8 MW. Tämä on ensimmäinen hanke, joka sai tukea Uudelta kehityspankilta. Sijoitusten kokonaismäärä on 12 mijardia ruplaa. Belomorskin hallintopiiriin on tarkoitus perustaa Merituulivoimalan teholtaan 60 MW. Sijoitusten arvioitu määrä on noin 9 miljardia ruplaa.

Karjalan tasavallan päämies mainitsi, että aluetasavallan arktiset alueet voivat herättää kiinnostusta metsäresurssien hyödyntämisen ja jalostuksen kannalta sekä metsä- ja vuoriteollisuuden kehityspotentiaalin kannalta.

Artur Parfentshikov ilmoitti, että aluetasavallassa parhaillaan kehitellään ideaa Arktisen valmistautumiskeskuksen luomisesta, joka voisi mahdollisesti sisältää koulutuskeskuksen, valmennuskeskuksen sekä koirakennelin. Koirakennelin koirat osallistuvat arktiseen retkeen.

Tekninen tuki
Luotu 4 joulukuuta 2017. Toimitettu 4 joulukuuta 2017.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018