Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjala on parasta kehityksen dynamiikkaa näyttäneiden alueiden joukossa

Ria Rating- järjestön asiantuntijat tekivät Venäjän federaation subjektien sosiaali-ja talousaseman analyysin nojautuen vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksiin.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tasavalta on noussut 73:nnesta 11. sijalle nojautuen Venäjän Federaation 85 alueen tuloksiin. Huomioon otettiin teollisuustuotannon dynamiikka, vähittäiskaupan liikevaihto ja rakennustöiden määrä.

Suoritettujen töiden määrän indeksin 50,5 %:n kasvun ansiosta Karjala nousi 9.sijalle rakennusalalla suoritettujen töiden määrän indeksin ranking-listalla.

Myös tasavalta on liittynyt niiden alueiden huippukymmenikköön, joilla on korvauksettomien tulojen suurin kasvu ja konsolidoidun budjetin tulojen kasvu vuoden 2018 tammi-toukokuussa.

On mainittava, että vuoden 2018 ensimmäisessä vuosipuoliskossa vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi kaikissa federaalisissa piireissä. Vähittäiskaupan positiivisen dynamiikan kehitystä edistää työpalkkojen kasvu ja kuluttajalainojen lisääntyminen. Esimerkiksi fyysisten henkilöiden lainakannan määrä kasvoi heinäkuussa 1,8 prosentiksi ja toukokuussa kasvu oli 2 %. Vuoden 2018 tammi-toukokuussa kansalaisten tulot kasvoivat 2,5 prosentiksi (lukuun ottaen viiden tuhannen ruplan kertamaksuneläkeläisille vuoden 2017 tammikuussa), nominaalipalkkojen kasvu on 11,6 % ja työttömyys laski 4,8 prosenttiin.

Ria Rating-järjestön asiantuntijat olettavat, että positiivinen dynamiikka vähittäiskaupan alalla jatkuu tulevaisuudessakin, ja vuoden 2018 tuloksien mukaan Venäjän vähittäiskaupan liikevaihto voi saavuttaa 3-4%.

On mainittava, että Venäjän Federaation Talousministeriön arviosta BKT:n kasvu vuoden 2018 ensimmäisessä vuosipuoliskossä oli 1,7%.

Tekninen tuki

© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018