Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Venäjän terveysministeri Veronika Skvortsova on käynyt Petroskoin uudessa perinataalisessa keskuksessa

Tullessaan Petroskoihin Venäjän terveysministeri Veronika Skvortsova osallistui valtiollisen komission kokoukseen, jossa keskusteltiin valmistelusta Karjalan 100-vuotisjuhlan kunniaksi, ja kävi uudessa perinataalisessa keskuksessa.

Venäjän presidentti V.V. Putin on antanut perinataalisen keksuksen rakentamisen tehtäväksi perinataalisten keskusten kehittämistä koskevan federaalisen ohjelman rajoissa. Tämä ohjelma on ohjattu Venäjän väestötieteellisen tilanteen ja väestön terveen parantamiseen. Valtiollinen komissio, joka ohjaa valmistelua Karjalan 100-vuotisjuhlan kunniaksi, vastaa kyseessä olevan ohjelman toteuttamisesta. Veronika Skvortsova on valtiolliseen komissioon liittyvän yhden työryhmän ohjaaja.

Nykyaikainen rakennus, korkean teknologian laitteet, valmistautunut perinataalisen keskuksen työhön henkilöstö antavat mahdollisuuden parantaa kovasti diagnostiikan ja hoidon laadun, hoitaa vastasyntyisiä terveiksi, auttaa naisia, ja kehittää myös lääketieteellisen toiminnan uusia suuntia.

Perinataalisen keskuksen avaamisen johdosta Karjalan tasavallan päämies Artur Parfyontshikov sanoi, että se on kauan odotettu ja suuri tapahtuma tasavallalle. Tulos on ylittänyt odotuksemme. Meillä ei ole koskaan sellaista klinikkaa, jossa annettaisiin synnytysapu ja lastenhoito. Se on suurin projekti, joka toteutettiin alueellisessa terveydenhuollossa viime vuosina. Monella tavalla projekti symboloi sekä terveydenhuollon alan että koko tasavallan uutta kehityksen vaihetta. Perinataalisessa keskuksessa tulee syntymään uusia Karjalan asukkaita eli alueemme tulevaisutta. Vuosien kuluttua nämä ihmiset tulevat opettajiksi, lääkäriksi, johtajiksi tai työntekijöiksi. Olen varma, että he aina tulevat muistamaan ylpeästi, että heidän ensimmäiseksi kodiksi tuli sellainen nykyaikainen, mittava ja oikean kodikas klinikka, hän sanoi.

Perinataalinen keskus alkoi vastaanottaa ensimmäisiä potilaita neuvonta- ja diagnoosiavun antamista varten 5. joulukuuta. Synnytysapua antava laitoksen kaikki yksiköt aloittivat työnsä 10:nnestä joulukuuta asti.

Venäjän duuman kansanedustaja Valentina Pivnenkon, Karjalan lainsäädäntöelimen Elissan šandalovitšin, Karjalan terveysministeriön johtajan virkaa toimittava Mihail Ohlopkovin kanssa Veronika Skvortsova on käynyt synnytysosastossa, vastasyntyisten reanimaation ja teho-osastossa, sädediagnostiikan osastossa.

Synnytyksen jälkeisessä osastossa hän toivoitti onnea Karhumäen asukkaalle Jekaterinalle, jonkun tytär Aleksandra on tullut uuden perinataalisen keskuksen tiloissa ensimmäiseksi syntyneeksi lapseksi. Kuten päälääkäri Evgeni Tutšin kertoi, 14:nnen joulukuun aamuna laitoksen asiantuntijat auttoivat syntyä jo 37 lasta.

Ministeri on käynyt telelääketieteen keskuksessa, jossa videoneuvottelujen avulla annettiin piirisairaalan No 1 asiantuntijoille neuvoja, jotka koskivat kolmosten raskaukseen liittyvää vaikeata tilannetta.

Veronika Skvortsova on toivottanut onnea Kostamuksen lääkäreille perinataalisen keskuksen avaamisen johdosta.

Olen kovin iloinen siitä, että perinataalinen keskus on aloittanut työnsä tasavallassa. Se antaa tietysti asiantuntijoille lisämahdollisuuden tuntea itsensä yhtenäiseksi ryhmäksi ja äidin ja sikiön lääketieteen yhtenäiseksi systeemiksi. Telelääketiede auttaa meitä olemaan varmoja lääkärinavun korkeaan laatuun. Haluan kiittää kaikkia teitä työstä. Olemme nähneet hyviä suuntauksia viime vuosina, koska vauva- ja äitikuolleisuuden luvut ovat laskeneet, sanoi Veronika Skvortsova.

Korostetaan, että 2,5 miljardia ruplaa on ohjattu perinataalisen keskuksen rakentamiseen ja varustamiseen 130 vuoteella eri tasojen budjeteista. Rosteh –valtionyhtiö on rakentanut uuden kohteen.

Sellaisten klinikkojen rakentaminen edistää Venäjällä olevan väestöongelman päätöstä ja nostaa ammattitaitoisen lääkärinavun käyttömahdollisuutta paikoilla. Rosteh on johtanut 15 perinataalisen keskuksen suunnittelua, rakentamista ja varustamista koko maassa. Nämä kohteet ovat vaikeata rakentamista varten, koska ne omistavat epätavallisen suunnittelun, vaikeita insinöörijärjestelmiä ja korkean tekniikan varuston. Kaikkiin klinikkoihin maksuu yli 45 tuhatta synnyttää vuodessa. Näihin klinikkoihin asetetut lääketieteelliset laitteet antavat mahdollisuuden hoitaa keskosina syntyneitä lapsia, joiden paino on enemmän kuin 500 grammaa, ja auttaa vaikuttavasti muissa vaikeissa tilanteissa, sanoi Rostehin johtaja Sergei Tšemezov.

Keskustellaan perinataalisen keskuksen tulevaan kehitykseen liittyviä kysymyksistä federaalisen terveydenhuoltoministeriön johtajan kanssa karjalaiset asiantuntijat kertoivat suunnitelmista, jotka koskevat apulisääntymistekniikan osaston ja oman simulaatiokeskuksen luomista asiantuntijoiden koulutusta ja ammattitaidon kehittämistä varten.

Mukavaa, kun on kehittymisen ja eteenpäin pyrkimisen tuntemus. Tämä on tosi kaunis keskus, joka on tehty sielukkaasti ja hyvin varusteltu. Se on teknologisesti tasokas. Keskuksella on tosi hyvä tietojärjestelmä, joka yhdistää kaikki sähkölaitteet, ja se on jo laajentumassa kaikkiin tasavallan synnytyskoteihin. Se, että kaikki raskaana olevat naiset on laitettu yhteiseen tietojärjestelmään takaa koko järjestelmän tehokkuuden. Täällä on kaikki edellytykset, jotta voimme kehittyä eteenpäin, sanoi Veronika Skvortsova perinataalisen keskuksen henkilökunnalle.

Tekninen tuki

© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018