Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Tasavallan paikallisten itsehallintoelinten rakenne vuonna 2007

Venäjän federaation paikallisen itsehallinnon uudistuksen pääajatuksena on lähentää vallanpitäjiä mahdollisimman lähelle kansaa ja pitää huoli siitä, että kansa voi myös käytännössä ottaa osaa asioiden hoitoon paikallistasolla.

Karjalan tasavallan paikallisen itsehallintoelinten muodostaminen on alkanut 6. lokakuuta 2003 voimaan tulleen lain nro. 131-FZ "Paikallisen itsehallinnon yleisistä organisaatioperiaatteiden toteuttamisesta Venäjän federaatiossa" mukaisesti lokakuussa vuonna 2005. Lain noudattamista varten on tehty kaikki vaadittava valmistelutyö.

Tasavallassa on muodostettu 127 kuntayksikköä (ns. kunnallismuodosteita): 87 maalaisyhdyskuntaa, 22 kaupunkiyhdyskuntaa, 16 kunnallispiiriä, 2 kaupunkipiiriä (Petroskoi ja Kostamus).

Venäjän lainsäädännön mukaan niiden neuvostot ja johtajat valitaan tasa-arvoisilla ja suorilla kunnallisvaaleilla, joissa noudatetaan vaalisalaisuutta.

Maalais- ja kaupunkihdyskunnan päällikkö johtaa alueensa hallintoa (muodostuu 2-15 henkilöstä), neuvoston puheenjohtajat - edustuselinten johtajat valitaan alueen kunnanvaltuutetuista ja heidän työnsä ei yleensä ole pysyväisluonteista.

Kunnallispiirineuvostot (ns. Kunnallispiirien edustuselimet):

  • voidaan valita yleisillä tasa-arvoisilla ja suorilla vaaleilla, joissa noudatetaan vaalisalaisuutta
  • voidaan muodostaa oman alueensa johtajista ja neuvostojen kunnanvaltuutetuista

Kunnallis- ja kaupunkipiirien johtajat:

  • voidaan valita suorilla vaaleilla
  • voidaan valita oman alueen kunnanvaltuutetuista

Suorilla vaaleilla valitut johtajat voivat johtaa joko alueneuvostoa taikka alueneuvoston hallintoa. Noudatettava malli riippuu kunnallispiirin säännöksistä.

Kunnallispiirineuvostot:

  • Petroskoin ja Kostamuksen kaupunkipiirit, Pitkärannan, Sortavalan, Aunuksen, Kontupohjan, Äänisenrannan ja Lahdenpohjan kunnallispiirineuvostot on muodostettu suorien vaalien tulosten perusteella
  • Kalevalan, Louhen, Mujejärven, Kemin, Belomorskin, Puudosin (Puutoisen), Segezhan, Karhumäen, Suojärven ja Prääsän kunnallispiirineuvostot on muodostettu oman alueen johtajista ja kunnanvaltuutetuista.

Kunnallis- ja kaupunkipiirien johtajat:

  • Petroskoin kaupunkipiirissä, Lahdenpohjan, Sortavalan ja Äänisenrannan kunnallispiirissä johtajat valitaan suorilla vaaleilla ja he johtavat myös näiden alueiden hallintoa ja neuvostojen päälliköt valitaan kunnanvaltuutetuista.
  • Kemin, Kontupohjan, Segezhan ja Aunuksen kunnallispiireissä sekä Kostamuksen kaupunkipiirissä johtaja valitaan suorilla vaaleilla ja hän johtaa neuvostoa, mutta hallinnon johtaja nimitetään sopimuksen mukaan.

Kunnallis- ja kaupunkipiirien hallinnon johtajat:

  • vaalituloksen mukaan: Petroskoin kaupunkipiirissä, Lahdenpohjan, Sortavalan ja Äänisenrannan kunnallispiireissä
  • sopimuksen mukaan hakumenettelyllä: Kostamuksen kaupunkipiiri, Kalevalan, Louhen, Mujejärven, Kemin, Belomorskin, Puudosin (Puutoisen), Pitkärannan, Segezhan, Karhumäen, Aunuksen, Suojärven, Prääsän ja Kontupohjan kunnallispiirit.

Tuloksena johtajisto on uudistunut 80 prosentilla kunnallispiiritasolla.

Paikallistason kysymysten ratkaisuun maalais- ja kaupunkiyhdyskunnoilla on 31 valtuuksia ja kunnallispiireillä 28. Kaupunkipiireillä on 36 valtuuksia.

Liittovaltion laki no. 131-FZ suo maalais- ja kaupunkiyhdyskunnoille mahdollisuuden sopimuksen mukaan siirtää joitakin tehtäviään kunnallispiiritasolle. Tällainen järjestelmä ottaa huomioon maaseudun eri alueiden vaihtelevan sosio-ekonomisen kehityksen, mahdollistaa välttämättömät valmistautumistoimenpiteet ja luo edellytykset paikallisen itsehallintoelimille vastata tehtäviensä hoidosta, arvioida realistisesti omat voimavarat ja mahdollisuudet.

Tällä hetkellä Karjalan tasavallassa hoidetaan paikallisen itsehallinnon uudistuksen järjestely- ja oikeuskysymyksiä ja 1.1.2008 alkaen kaikki maalais- ja kaupunkiyhdyskunnat alkavat vastata lain niiltä edellyttämistä tehtävistä täydessä mittakaavassa.

Tekninen tuki
Luotu 18 kesäkuuta 2007. Toimitettu 18 kesäkuuta 2007.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018