Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Hiitolanjoen kalastusmatkailun kehitys

Viime vuoden maaliskuussa käynistettiin Tacis-ohjelman mukainen suomalais-venäläinen projekti, jonka tavoitteena on lisätä järvilohikantaa, kehittää kalastusta ja matkailua Lahdenpohjanpiirin Hiitolajoella. Projektin puitteissa, jonka vietiin päätökseen elokuussa, on pidetty 4 opetusseminaaria matkailualan yrittäjille. Lopullinen seminaari pidettiin Hiitolassa 13.-15. kesäkuuta. Siihen osallistui matkaliun kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä (yhteensä noin 40) molemmin puolin rajaa.

Järvilohikanna lisääminen Hiitolanjoessa on projektin ens“sijainen tehtävä. Viime vuosisadan lopussa Karjalan tiedemiesten tekemät tutkimukset näyttivät, että joen lihikanta oli laatokan seuden suurin ja että määrää voidaan lisätä kymmenkertaisesti laajentamalla kutupaikkoja osassa Suomen puolella. Ensin puhdistettiin oen uomaa ja kalat alkoivat nousta jokea pitkin. Esteenä on Suomen puolella kolme voimalan patoa, joihin rakennetaan kalaportaat. Ongelma ratkastaessa Venäjän puolelle oli suuniteltu hylätyn Syrjäkosken voimalan kunnostus, mutta hanke on onnistettu peruuttamaan neuvottelujen avulla.

Kun ratkaistaan kalakannan lisäämistä ja kalalupia koskevat ongelmat ja tehdään loppu ryöstökalastuksesta, voidaan saada tuntuvia tuloja matkailusta. Vuorostaan kalastusturismin lisääntyminen Hiitolanjoella myötävaikuttaa yritystoiminnan kehitykseen ja parantaa työllisyystilanetta. Toukokuussa ryhmä projektin osanottajista teki ensimmäisen purjehdusmatkan jokea pitkin. Ryhmä taittoi kolmella veneellä 30 km:n matkan ja raivasi moneen paikaan kasaantuneita puita. Matkan aikana todettiin, että jokea pitkin pääsee helposti kulkemaan sutuveneillä ja leirintäpaikkoja löytyy.

Projektin puitteissa matkailualan työntekijöille oli esitetty suomalainen kokemus kalastusmatkailusta. On koulutettava matkailulalan yrittäjiä, kehitettävä matkailutuotteita ja matkaliluyrityksien kumppaanuutta. Lähitulevaisuuteen on suuniteltu infopisteiden kehitys Lahdenpohjassa, Kurkijoella ja Hiitolassa. projektin osallistujat toimivat työryhmissä ja kehittivät realistisiä matkailureittejä.

Larisa Krasavtseva

Tekninen tuki
Luotu 9 syyskuuta 2002. Toimitettu 9 syyskuuta 2002.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018