Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Ulkotaloudellinen toiminta

Valuutta- ja vienninvalvonta

Valuutta- ja vientivalvonta on Hallituksen mielestä Karjalan Tasavallan talousturvallisuuden tärkeä tasavallan sosialis-taloudelliseen tilaan välittömästi vaikuttava tekijä. Tämän alan saattaminen järjestykseen omaa suuren poliittisen merkityksen. Ongelmana on valuutan kotiuttaminen, viejäyritysten epäammatillinen toiminta kansaivälisillä, etenkin puutavaramarkkinoilla.

Valuutanvalvontajärjetelmä astui nykymuodossa voimaan Venäjällä vuonna 1994. Siitä lähtien 1 tammukuuta 1999 mennessä karjalaisyritykset eivät ole koitiuttaneet yli 43 miljoonaa USAn dollaria. Mainittakoon, että itse tasavalta valvoo vain 25% kaikista viejäyritysten valuuttaoperaatioista.

Hallituksen, Valuuttavalvontakomission, Karjalan Tasavallan Kansallipankin, Luoteisen regionaalisen valuutta- ja vientivalvontakeskuksen Karjalan osaston ja tullilaitoksen yhteisin ponnistuksin on päästy myönteiseen trendiin valuutan kotiuttamisprosessissa. Vuoden 1999 ensimmäisen puoliskon aikana kotiuttamatta jääneen valuutan kokonaismäära on supistunut 6,9 miljoonalla dollarilla.

Hallitus pitää vientioperaatioista voittona saadun valuutan kotiuttamatta jättämisen syynä mm. seuraavaa:

  • viejien kokemuksen puuttuminen vientisopimusten laadinnassa; monissa sopimuksissa ei edellytetä maksujen suorituksen takuumekanismeja, sakkoja maksujen viiveestä, turvallisia maksujärjestelmiä jne.;
  • venäläisten viejien joissakin tapauksissa epätarkoituksenmukainen (sokea) usko mihin tahansa ulkomaisen yrityksen rehellisyyteen; potentiaalisen aiemmin tuntemattoman ulkomaisen ostajan vakautta ei osata tutkia ennen sopimuksen solmimista (esim. pankkien ja perintäyhtiöiden avulla);
  • ulkomaille voittonsa jättävien viejäyritysten johtajain mahdollinen oman henkilökohtaisen edun tavoittelu;
  • koordinoidun ja tehokkaan valuuttavalvontasysteemin puuttuminen Venäjällä, joka pakottaisi viejää kamppailemaan valuutan kotiuttamisesta tai valuutan hukan (maksun viiveen) perustelemisesta.

Valuutta- ja vientikontrolli on VFn lainsäädännön mukaan federaalisen keskuksen ja sen laitosten kompetenssissa. Kuitenkin,Hallitus pitää tehtävänään federaalisten valuuttavalvontaelinten toiminnan kaikkinaista koordinointia Karjalan Tasavallan alueella puuttumatta niiden kompetenssiin.

Hallitus näkee tällä alalla joukon toimintasuuntauksia.

Koko Venäjän tasolla aloitettiin työ keskitetyn informaatiojärjestelmän luomiseksi, mikä antaa vastaisuudessa mahdollisuuden saada tyhjetäviä tietoja viejäyritysten kaikista valuuttaoperaatioista, maksuviiveistä, huolimatta siita pankista, jonka kautta rahoja on siirrelty. Tällä hetkellä ei vielä ole mahdollista saada tietoja viranomaisia kiinnostavista yrityksistä. Olemassa oleva systeemi ei anna koko kuvaa tasavallan yritysten saamatta jääneistä valuuttavoitoista. Tämä koskee ennen kaikkea niitä yrityksiä, joiden käyttötilit on tasavallan alueen ulkopuolella toimivissa pankeissa. Näin ollen Hallitus aikoo jouduttaa federaalisten laitosten toimintaa keskitetyn informaatiojärjestelmän hyödyntämisen tehostamiseksi.

Hallitus katsoo, ettei valuuta- ja vientikontrollisysteemi ole täydellinen. Siksipä aloitteellinen toiminta Keskuksen kanssa oikeudellisen perustan täydellistämiseksi on Hallituksen toinen tärkeä tehtävä tällä alalla.

Tällä alalla ilmenneiden ongelmien ratkaisemista jouduttaa Hallituksen mielestä Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtajan päätöksellä 30 joulukuuta 1998 perustetun Valuutta- ja vientikomission toiminta.

Tekninen tuki
Luotu 12 huhtikuuta 2000. Toimitettu 27 huhtikuuta 2000.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018