Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Kansainvälinen toiminta

Karjalan Tasavallan kansainvälisen toiminnan organisatoris-tekninen ja poliittis-oikeudellinen turvaaminen

Karjalan Tasavallalle maksimaalista tulosta tuottavan kansainvälisen toiminnan puitteiden turvaaminen edellyttää valtiovaltaelinten, itsehallintoelinten, tasavallan yritysten ja laitosten ponnistuksien yhdistämistä ja sopuisan politiikan harjoittamista kolmella tasolla: tasavallan, regioonin, federaation.

Vuosina 1999-2002 tasavallan tasolla tulee:

1) turvata tietopankin luominen, jossa säilytettäisiin tietoja kansainvälisen toiminnan kaikista ulkomaisten partnereiden kanssa ohjelmia ja hankkeita toteutettavista subjekteista.

Tasavallan alueella realisoitavien ohjelmien ja hankkeiden listan pitäminen antaa mahdollisuuden selvittää ne talous- ja sosiaalialojen alat, joilla kansainvälinen toiminta tuottaa suurinta tulosta, määritellä parhaat kansainvälisen kanssakäymisen muodot tasavallan jokaisessa alueellisessa hallintoyksikössä ja keskittää rajoitetut resurssit avainsuuntausten kehittämiseksi tehokkaammin;

2) muotoilla yhtenäinen tasavaltaa käsittävä imago-ohjelma, jonka toteuttamisen tavoitteena on tehdä potentiaalisille partnereille Venäjän ulkopuolella tunnetuksi Karjalan talouskompleksin eri alojen investointipotentiaali, tasavallan tieteellis-tekniset, kulttuuri- ja matkailumahdollisuudet.

Imago-ohjelman perspektiivisena suuntauksena on muovata kuva tasavallasta ja Petroskoista paikkana, jossa järjestetään eri tason suuria kansainvälisiä ja regionaalisia tapahtumia (liikematkailu työllistää hotellihenkilökuntaa, ravitsemusliikkeita, palvelualoilla toimivia yrityksiä; paikallisten ja tasavallan budjetit täyttyvät samalla automaattisesti).

Imago-ohjelmaa tulee täydellistää alinomaisella tiedotus- ja mainostoiminnalla, joka on orientoitunut ulkomaisiin partnereihin.

Regionaalisella tasolla lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan sekä itsehallintoelinten ponnistukset on suunnattava siihen, että Karjalan venäläisten naapurisubjektien asenne kansaivälisen yhteistön kysymyksissä olisi yhtenäinen. Yhteisten etujen, keskinäisesti edullisten ohjelmien ja hankkeiden löytäminen antaisi mahdollisuuden esittää federaalisen Keskuksen pohdittavaksi aloitteita ja muovata yhtenäisiä kansainväliseen toimintaan osallistumisen finanssimekanismeja. Tätä työtä on tehtävä regioonien välisten yhdistysten, taloudelisen kanssakäymisen yhdistysten toimintaan osallistuvien tasavallan edustajain ja regioonien välisten eri tason tilaisuuksien kautta.

Ottaen huomioon regioonien välinen kilpailu on päähuomio kiinnitettävä sellaisiin hankkeisiin, jotka pystyvät yhdistämään eri alueiden intressit (esim. - rajanylityspaikka/vesireitti/lentokenttä Karjalan alueella palvelemassa pohjoisalueille kulkevia matkailijoita; - erikoisalojen tieteellis-tutkimuslaitosten toiminta konkreettisen hankkeen seurantatyön suorittamiseksi).

Federaalisella tasolla tasavallan valtiovaltaelinten edustajain tulee suunnittelukaudella tehdä aktiivisesti aloitteita poliittis-oikeudellisen tuen antamiseksi kansainväliselle toiminnalle.

Tällaisten aloitteiden joukossa ovat:

  • alempien tullitariffien lainsäädännöllinen käyttöönotto maahan tuotavan teknologisen kaluston verottamiseksi;
  • venäläis-suomalaisen yhteistyön valtioiden välisen sopimuskannan uusiminen (rajanylityksen helpottaminen matkailijoille, kultuuri- ja ystävyssuhteiden kehityksen jouduttamiseksi, erikoisstatuksen omaavien raja-alueiden, mm. kaupallis-taloudellisten vyöhykkeiden, "euroalue"-tyyppisten muodostelmien perustamiseksi);
  • lisävaltuuksien luovuttaminen Karjalan Tasavallalle kerättävien tullimaksujen jakamisessa ja käytössä, humanitaarisen ja teknisen avun rahtien käsittelyssä;
  • rajayhteistyön, rajakaupan, raja-alueiden tukemisen konseptioiden kehittely ja vahvistaminen;
  • 21 toukokuuta 1980 vahvistamaan alueyhteisöjen ja viranomaisten välistä rajayhteistyötä koskevan Euroopan (Madridin) puitesopimukseen Venäjän liittymisprosessin nopeuttaminen.
Tekninen tuki
Luotu 27 huhtikuuta 2000. Toimitettu 27 huhtikuuta 2000.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018