Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’Suomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Etnokulttuurikeskus "Vienan Karjala"
Vienan Karjalan kansojen Etnokulttuurikeskuksen rakentaminen alkoi Kalevalan kansallispiirissä vuonna 1999 Karjalan Tasavallan hallituksen päätöksen mukaisesti.
Keskuksen pystyttäminen sisältää muutamia vaiheita:
 • projektikilpailun järjestäminen Karjalan Tasavallan arkkitehtien kesken;
 • kulttuurimuistomerkkien löytämiseen ja hankkimiseen, arkeologisten kaivaustöiden toteuttamiseen orientoitujen tutkimusten järjestäminen;
 • kansallisen "Vienan Karjala"-kotiseutumuseon perustaminen;
 • kansalliskirjaston kokoelmien täydentäminen;
 • perinteellisen käsityötaiteen elvyttäminen perustamalla Käsityötaiteen Taloon keskitettäviä luovan työn verstaita;
 • kansallisten kulttuuriperinteiden, menojen elvyttäminen, folkloreohjelmien luominen;
 • lokaalisten historiallisten vyöhykkeiden luominen;
 • historiallisesti merkittävien rakennusten restaurointi;
 • luonnon muistomerkkijen suojeleminen;
 • ekologisen matkailun kehittömistä koskevien ehdotusten luettelointi;
 • tieteellis-koulutuksellisen ja informaatiobankin luominen;
 • mainos- ja kustannustoiminnan aktivointi;
 • Vienan Karjalan rekreaatiopotenteiaalin hyödyntämisversioiden kehittely;
 • toiminta kansallispuiston ja suojelualueen perustamiseksi metsien, soiden, eläimistön ja kasviston säilyttämiseksi erikoisena alueen ekosysteeminä;
 • kansanjuhlien, festivaalien, seminaarien pitäminen matkailijain houkuttelemiseksi;
 • ekstremaalisen turismin, safarimatkailun, metsästyksen, kalastuksen aktivointi;
 • matkailumajojen, yöpymistilojen, campingien rakentaminen;
 • matkailupalvelujen eheän systeemin infrastruktuurin luominen;
 • kirkollismuistomerkkien kunnostaminen;
 • puitteiden luominen sellaisille ihmisille, jotka tarvitsevat rehabilitaatiohoitoa erikoisissa "erakko-olosuhteissa";
 • terveiden elämän tapojen muovaaminen nuorison keskuudessa matkailun kautta.
Tekninen tuki
Luotu 31 lokakuuta 2000. Toimitettu 31 lokakuuta 2000.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018