Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Prääsän piirin kansantalous

Karjalan tasavallan talouskehitysministeriön vuonna 2009 suorittaman aluetasavallan hallintopiirien talous- ja sosiaalimonitoroinnin tulosten perusteella on Prääsän hallintopiiri ensimmäisellä sijalla perusosoittimien mukaan tasavallan 18 hallintopiirin ja kaupungin joukossa.

Piirin kansantalouden dynaamista kehitystä jouduttavat tärkeiden ohjelmien vahvistaminen ja suunnitelmallinen toiminta. Kyseessä ovat piirin sosiaalis-taloudellisen kehityksen ohjelmat, matkailun kehittämisohjelma, piirin alueellisen kaavoituksen hankkeet. Prääsän kansallisen piirin taajamien pääkaavoja laaditaan parhaillaan.

Piirin kansantalouden perustan muodostavat metsäteollisuuskompleksi, maatalous ja matkailu.

Karjalan tasavallan ja piirin suurimpiin metsäteollisuuslaitoksiin kuuluu "Shujales" Oy. Se perustettiin vuonna 1993 vuonna 1937 muodostetun Suojun-Viitanan metsäteollisuuslaitoksen tilalle. Uusi yritys kuuluu ASPEK -yritysryhmän "Karjalan metsäryhmä" -holdingiin.

"Äänisrannan kaivosteollisuusyritys" Oy on alan suurimpia tuotantolaitoksia ja realisoi sepeliä. Vuonna 2009 Paadjärven rautatieaseman tuntumassa käyttöön otetut siirrettävät murskaus- ja lajittelulaitteet tuottavat vuosittain 800 tuhatta tonnia sepeliä. Tämän yrityksen kehitykseen sijoitettujen investointien määrä käsittää 720 miljoonaa ruplaa. Laitoksessa työskentelee nykyisin 187 henkilöä.

Prääsän kansallisen hallintopiirin alueella suoritetut geologiset tutkimukset osoittavat, että täällä on mittavia hyödyllisten kaivannaisten määriä - titaani- ja vanadiinimalmeja, uraani- ja vanadiinimalmeja, maasälpää, pegmatiittia, kvartsiittia, gabbro-diabaasia, rakennushiekka ja sepeliä, turvetta. Muutamille yrityksille on jo myönnetty toimilupia (yhteensä 18) yleishyödyllisten kaivannaisten hyödyntämiseksi.

Prääsän kansallisen hallintopiirin alueella on kolme suurta maa- ja karjatalousyritystä: Prääsän Oy (turkistarhausta ja maidon tuotantoa sekä sen käsittelyä, oma tehokas leipomo), "Vieljärven valtiontila" Oy (maidon ja naudanlihantuotantoa) ja Essoilan Oy (maidon tuotantoa ja käsittelyä, naudanlihantuotantoa).

Hallintopiirin vesistöt sopivan hyvin kalanviljelyn tarpeisiin. Piirissä on tällä hetkellä 6 kalanviljelylaitosta, joista suurin - "Gongonalitskoje kalatalous" Oy tuottaa kirjolohta. Vuonna 2009 tuotettiin piirissä yli 200 tonnia lohta.

Piirissä on tuottavia kansalaisten niin sanottuja yksityisiä aputalouksia ja farmaritalouksia.

Matkailu on piirin kehittyviä elinkeinoja. Tiestön kehittäminen, alueen puhtaus, suuri määrä historian ja rakennustaiteen muistomerkkejä jouduttaa matkailua. Melkoisena tekijänä tässä on karjalaisten ja suomalaisten kansallisen kulttuurin jäämistö, jota hallintopiirissä vaalitaan. Prääsän piirissä toimii 36 majoitusliikettä, joissa yhteensä yli 1000 vuodepaikkaa. Majoitusliikkeitä on enimmäkseen Säämäjärven rantamilla. Tämän järven hiekkaiset uimarannat ovat Karjalan tasavallan kauniimpia.

Piirin johtajat kiinnittävät suurta huomiota seudun kansantalouden kehittämishankkeiden toteuttamiseen, uusien työpaikkojen perustamiseen ja entisten säilyttämiseen, uusien sijoitusten houkuttelemiseen ja uusien yritysten luomiseen. Investoijille näytetään "vihreää valoa": virastokankeutta vastaan kamppaillaan, byrokraattisia esteitä voitetaan toimimalla potentiaalisten sijoittajain tukena Karjalan tasavallan ja Venäjän viiranomaisten kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Hallintopiiri on kiinnostunut kansainvälisten ja regionaalisten suhteittensa laajentamisesta, uusien sijoitushankkeiden toteuttamisesta talouden ja sosiaalisen elämän eri aloilla.

Tietoja Prääsän piirin historiasta, kulttuurista, demografisista ja kansallisista erikoispiirteistä.

Tekninen tuki
Luotu 19 heinäkuuta 1999. Toimitettu 10 marraskuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018